NVU

Rob van Welie

Beste mensen,

In 2011 verklaarde de machtigste politica van Europa, Angela Merkel dat de multiculturele samenleving totaal mislukt was.


En CDA-er Maxime Verhagen toentertijd vicepremier, stelde eveneens dat de door de strot gedrukte multiculti ontspoord was.

 

Hij voegde daar nog aan toe dat Nederlanders zich niet meer thuis voelen in eigen land en dat Nederland te veel verwaterd is.


Heldere uitspraken betreffende de gigantische problemen die de smeltkroes van culturen met zich meebracht.

 

Des te opmerkelijker dat dezelfde Angela, “wir schaffen es”, Merkel een paar jaar later in feite de Europese grenzen wagenwijd open zet voor miljoenen mensen uit allerlei vreemde culturen.

 

En de gevolgen van deze enorme volksverhuizingen zullen rampzalig zijn, we zullen onze Europese identiteit meer en meer gaan verliezen. Ons continent zal uiteindelijk onherkenbaar en onveiliger worden  verharden en minder welvarend zijn.

 

Dit alles vooral te danken aan onze naïeve, stoffige, wereldvreemde maar vooral slappe Europese leiders, u kent ze wel de van Rompuys, Barrosos,
Junckers en consorten.

 

We verdienen krachtige leiders die fort Europa bewaken, zo behoren de marineschepen van Frontex in de Middellandse Zee niet als een soort veredelde reddingsboten te fungeren maar bootjes terug te slepen naar de Noord-Afrikaanse kust. En zo ook moeten we ons niet laten chanteren door de Turkse premier Erdogan.

 

Die stelt: “Wij willen best mensen blijven opvangen, maar we eisen miljarden, vrij reizen van Turken in Europa, en toetreding tot de Europese unie.”

 

“Zo niet sturen we hele volksstammen Europa in.”

De reactie zou moeten zijn dat we de  Turks-Griekse grens hermetisch afsluiten. Desnoods met een hekwerk zoals in o.a. Hongarije dat uitstekend werkt.

 

Kortom met stevige maatregelen kunnen we de instroom van al deze gelukszoekers wel degelijk stoppen! Ik noem ze dan ook uitdrukkelijk gelukszoekers, velen komen gewoon uit veilige landen.   

 

Degene die wel degelijk uit oorlogsgebied komen zoals de Syriërs,  werden als vluchteling veilig opgevangen in de buurlanden Libanon, Jordanië of Turkije. Diegene die toen zo nodig verder moesten naar het welvarende westen waren geen vluchteling meer maar gelukszoekers.


Journalist Karskens schreef ; niemand is naar Kos gevlucht omdat zijn leven gevaar liep.


Helaas heeft Turkije  in dit geval de pech dat ze geografisch aan een oorlogsgebied grenzen.
Het moet toch onderhand iedereen duidelijk zijn dat mensen uit conflictgebieden beter af zijn in de eigen regio.

 

Verschillen in taal, cultuur, en geloof zijn dan gering. Oorlogen gaan voorbij en het is dan veel socialer dat de veelal jonge mannen hun land weer helpen opbouwen in plaats van  hier te zitten,  in een asielprocedure of uitkeringssituatie.

 

We leven in een propvol land, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, voor de tweede WO 7,5 miljoen inwoners, inmiddels zitten we met 17 miljoen op elkaar, dat zijn 425 inwoners per vierkante kilometer, ter vergelijk Zweden en Noorwegen 15 inwoners per vierkante kilometer.

Moeten we met de komst van honderdduizenden nieuwkomers ons land nog verder volbouwen en nog meer ruimte afknabbelen van onze schaarse natuurgebiedjes, of kiezen we eindelijk eens voor een gezonde bevolkingspolitiek, voor leefbaarheid waar de burger nog enigszins in rust en ruimte kan recreëren. 

 

En dan het aspect veiligheid, volgens inlichtingendiensten reizen 2 % potentiele terroristen mee.


Worden criminelen gestimuleerd om naar onze regio’s af te reizen zij zijn ze kwijt wij zijn ze rijk.

 

Wat te denken van de  geweldsincidenten in de AZC’s vaak veroorzaakt door etnische spanningen, door de COA zoveel mogelijk verzwegen.

 

Het probleem van de honderden seksueel misbruikte kindbruidjes van 13, 14, 15 jaar vaak zwanger, uitgehuwelijkt door ouders aan een oom of één of andere oudere man, binnen de islamitische cultuur vrij normaal.

 

Stop deze middeleeuwse woestijnideologie die haaks staat op onze verworvenheden en vrijheden. Waar kerk en staat niet gescheiden is, de vrouw een soort tweederangsburger iss waar homofielen en joden ronduit gevaar lopen.

 

En dan de vele miljarden die dit beleid onze samenleving kost. De linkse warhoofdjes en andere immigratie-fanboys denken dat de burger achterlijk is, en willen ons doen geloven, dat elke asielzoeker € 1300 per maand zou kosten. Totale nonsens in werkelijkheid kost die hele immigratie-industrie ons vele malen meer.


Denk aan huisvesting, gezondheidszorg, begeleiding, levensonderhoud, beveiliging, afhandeling asiel verzoek, rechtsbijstand, scholing, inrichtingskosten, leefgeld, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Uiteindelijk beland het gros in een uitkeringssituatie, van bijv. de Somaliërs die hier al jaren verblijven zit 70% in de bijstand en dan nog een onbekend aantal in pgb, of Wajong  uitkeringen,  volgens het ministerie van sociale zaken moeten we wat dit betreft uitgaan van langdurige situaties.

 

Dit alles rijmende moeten we een dikke streep halen door het onzalige plan van een notabene tweede AZC in de gemeente Rheden,  genoeg is genoeg.

 

Er moet een krachtig signaal richting Den Haag, stoppen met die instroom van gelukszoekers! Enquêtes wijzen uit dat 70 % van de bevolking tegen de komst van al deze nieuwkomers is.

 

Helaas in deze democratuur word het tegenovergestelde beslist.

Hieruit blijkt eens te meer dat de politieke elite  elke voeling met zijn burger en de zwijgende meerderheid totaal verloren heeft.

 

Om deze kloof te dichten wil ik tenslotte pleiten voor een bindend referendum in deze gemeente, waarin het volk beslist, uit naam van de democratie.


AZC IK ZEG NEE !!!

Rob van Welie
10 november 2015