Betalingen

 

Volksgenoten,

 

Als u betalingen aan de NVU wilt verrichten of een donatie wilt doen, dan kunt u het geld storten op:


 

Nederlandse Volks-Unie

NL09 INGB 0674 7678 45