Persverklaring AZC UTRECHT NEE & NVU

 

Arnhem, 27 januari 2017.

 

Beste partijgenoten / Volksgenoten,

 

Het toekomstige AZC in het voormalige Pieter Baan Centrum is definitief van de baan in de wijk Sterrenwijk / Utrecht! Wij hebben gewonnen!
Daarmee komt de demonstratie van 4 maart aanstaande te vervallen in Utrecht!

 

Wij willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt de mensen van het AZC UTRECHT NEE en alle wijkbewoners die mee hebben gedemonstreerd vorig jaar: http://www.nvu.info/Utrecht21mei2016.html

 

 

Uiteraard ook alle politieke activisten / NVU leden die hebben mee gedemonstreerd!

 

De NVU gaat op 4 maart op een andere plaats demonstreren onder het thema: “STEMADVIES 2017” m.b.t. de Tweede kamerverkiezingen 2017 van 15 maart aanstaande.


Hierover uitgebreid informatie in de volgende persverklaring.

 

Voor volk en vaderland,
Constant Kusters.