Persverklaring: situatie Afrikaander Boeren en hun gezinnen 

 

 

 

Arnhem, 6 november 2011.

 

 

 

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Betreft: Uw debat deze maand over de situatie van de Boeren in Zuid Afrika.

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

„Kill the Boers“. Mogelijk bent u net zo geschokt als wij door dit lied, dat niet alleen door de jeugdbeweging van het ANC, maar zelfs door een minister uit het Zuidafrikaanse kabinet gezongen wordt. De beelden, die ons via de ongecensureerde nieuwsberichten bereiken, spreken een verschrikkelijke taal. Vermoorde, verkrachte en verminkte lijken van Afrikaander Boeren en hun gezinnen, die om hun afkomst gedood werden. De Nederlandse Volks-Unie vroeg reeds in een toespraak tijdens haar demonstratie in Venlo in juni 2010 aandacht voor het lot van deze Volksnederlanders, die reeds eerder, bij de aanvang van de twintigste eeuw, in Engelse concentratiekampen, in hun voortbestaan werden bedreigd. Dankbaar zijn wij, dat thans hun situatie op de agenda van onze Volksvertegenwoordiging staat. Wij hopen dat u niet minder voortvarend te werk gaat met het bestrijden van dit apartheidsregime, dan destijds met het sanctioneren van diegenen in Zuid Afrika, die aan gelijke rechten voor verschillende bevolkingsgroepen niet de voorkeur gaven.


In een tijd dat in ons land asielzoekerscentra komen leeg te staan, en het aantal vluchtelingen uit Zuid Afrika wereldwijd toeneemt, vraagt zich de Nederlandes Volks-Unie af, of niet deze centra voor de opvang van deze Volksgenoten herbestemd zouden kunnen worden. Zodat zij, indien gewenst, hier een veilig onderkomen en een Thuishaven zouden kunnen vinden. Concreet noemen wij het AZC Azelo bij Borne, dat naar verluidt gaat sluiten. Een regionaal uitzendbureau lijkt hier een onderkomen voor zijn Poolse werknemers te willen creëren, de Nederlandse Volks-Unie stelt in dezen liever het principiële boven het materiële.


Voor alles blijft nodig de oorzaak van alle verdriet weg te nemen, door een duidelijk optreden tegen de huidige Zuidafrikaanse regering. U bent door het Volk gekozen, ook wij doen een beroep op u. Indien ANC-jongeren voornoemd lied blijven zingen, laat dan in Nederland jong, èn oud, als één Volk achter de Boeren van Zuid Afrika gaan staan!

 

 

 

Hoogachtend,

C.A.B. Kusters
Partijvoorzitter NVU

G.J.F. Bruins
GJN-voorzitter


 


Met vriendelijke groet,

 

 

 

Constant Kusters.
Partijvoorzitter NVU

Postbus 4053
6803 EB Arnhem
026-3217539
E-mail: voorzitter@nvu.info
www.nvu.info