Een valse start in de provincie Brabant!
Demonstratie-verslag van 7 april j.l.


De gemeente Oss was een van de eerste steden in Noord-Brabant die de Nederlandse Volks-Unie bezocht met een demonstratie met als thema: “Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie! Eerlijke winstverdeling voor ons volk!”

Burgemeester Klitsie had allerlei nieuwe maatregelen bedacht, samen met de AFA, om het ons moeilijker te maken (1). Het meest aparte was het “verbod” van het Keltisch Kruis terwijl deze vlag helemaal niet is verboden, in de steden Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen mochten wij deze vlag zonder problemen meenemen. Hiermee neemt de burgemeester de taak over van een rechter en vaart blind op het advies van de criminele AFA, een organisatie die uitblinkt in gewelddadigheden en criminele activiteiten tegen personen en goederen!

125 kameraden waren aanwezig om de demonstratie te ondersteunen en vele inwoners uit de gemeente Oss staken ons weer een hart onder de riem. Tijdens een collecte voor de Nederlandse HNG, gaf een gulle inwoner van de Oss 50 euro aan de penningmeester van de NVU Michel Boerboom. Inwoners toonden door de duimen omhoog te gebaren, te applaudiseren en het hangen van de Nederlandse vlag voor hun ramen, hun sympathie voor de NVU.

Ongeveer 95 hits scoren wij op de google zoekmachine NVU Oss (2). Hiermee is wederom aangetoond dat wij in staat zijn om bijzonder veel aandacht te verwerven voor onze politieke partij en onze standpunten.

Intern gaat er een aardig woordje gesproken worden over de schoonheidsfoutjes van deze demonstratie. Grootste punt van kritiek is dat de demonstranten zich dienen te houden aan het thema, d.m.v. de mee te dragen spandoeken, vlaggen en leuzen en niet in het Duits leuzen dienen te roepen, bij de volgende demonstratie behoort dit tot het verleden! Of men conformeert zich aan deze leuzen en thema’s of men blijft weg, aan de hand van het eigen videomateriaal van de NVU gaat er misschien besloten worden om een aantal personen in de toekomst te weren van demonstraties, omdat zij zich tegen de regels in van de ordedienst bleven ‘misdragen’.

Aan onze politie contact-personen hebben wij ons ongenoegen al duidelijk gemaakt over het overdreven agressieve politie optreden. Dit zouden zij meenemen in hun evaluatiegesprek. Kafka werd weer volop aangehaald als “onbetrouwbare bron” in een aantal krantenberichten aan de hand van een artikel (3). Meerdere keren is al vermeld dat Sander niet de NVU partijvoorzitter is of was, dat dit een inmiddels uit de partij geroyeerd ex-partijlid betreft. Ik hoop hiermee de media voldoende te hebben geinformeerd over dit misverstand en het rookgordijn van Kafka.

Van 30 arrestanten waren er vijf afkomstig uit onze groep NVU-demonstranten. Drie hadden geen ID-kaart op zak wat gewoon niet zo slim was. Een meisje van 16 jaar werd, omdat ze haar sjaaltje iets te ver over haar gezicht had getrokken, keihard uit de demonstratie verwijderd. Wanneer de politie mij gewoon gemeld had dat er iemand nog “onherkenbaar” had bijgelopen, wat overigens ook vaak gebeurde bij andere demonstraties de afgelopen 7 jaar, dan had ik daar meteen gehoor aan gegeven. Iets later werd er nog iemand aangehouden vanwege een vermeend white-power symbool wat helemaal later niet zo bleek te zijn. Dit bevestigde ook de politie-contactpersoon van Turnhout.

Na het ontbinden van de demonstratie liep een groep van onze demonstranten richting het station/perron en werd er getrakteerd op klappen van de ME, omdat deze kameraden naar de trein wilden gaan. Anderen dachten daar te moeten oversteken naar onze parkeerplaatsen, want onze auto’s stonden aan de overkant van het station. Door deze laatste drie incidenten en het bewust de paarden laten inlopen op onze demonstranten achteraan in onze demonstratie, was de sfeer aardig verziekt. Daarom eisten wij de vrijlating van onze kameraden die allen nog in de arrestantenbussen zaten in Oss. Omdat Oss geen politieburo heeft met cellen door een verbouwing momenteel, werden deze na beeindiging van de demonstratie overgebracht naar het politieburo in Den Bosch.

Een groep van 50 kameraden gingen vervolgens na afloop van de demonstratie naar het bewuste hoofdburo van politie op de Vogellaan in Den Bosch, om de vrijlating van onze kameraden te eisen, d.m.v. een spontane manifestatie. Met behulp van megafoons en spreekkoren werd de vrijlating van onze vastzittende kameraden geëist. Van de vijf kameraden werden er 3 om 19:30 uur vrijgelaten, de andere 2 (Duitsers) moesten overnachten tot zondag 8 april. Pas met tussenkomst van de Duitse ambassade werden zij vrijgelaten maar dan wel na het betalen van een boete geldend volgens de APV van het niet bij je hebben van een ID kaart. Tijdens deze spontane demonstratie werden er nog 2 kameraden aangehouden. Eén op verdenking van het drinken van een blikje bier, wat overigens niet zo was want hij dronk een blik 7-Up wat in de verte inderdaad lijkt op een blikje bier. Een andere kameraad werd aangehouden wegens belediging van een ambtenaar in functie, deze kameraad werd s’avonds om 22:00 uur vrijgelaten, met de mededeling dat hier nog een rechtzaak uit zou volgen. (4)

“De messen zijn nu geslepen” in de provincie Brabant en de toon die gezet is door burgemeester Klitsie heeft tot gevolg dat wij onze demonstraties gaan concentreren in de provincie Noord-Brabant. Net zolang totdat de politiekorpsen “normaal” met ons omgaan zoals alle andere politiekorpsen in Nederland dat ook doen. Wij wensen niet zo behandeld te worden zoals afgelopen zaterdag waar wij geconfronteerd werden met een overdreven agressieve politie waar zelfs onze politie contact-personen ook van schrokken. Heel wat stof om over na te denken tijdens de paasdagen voor de heren van het politiekorps in Noord-Brabant. Wij zullen in de geest van de overeenstemmingspolitiek met politie en justitie onze demonstratie legaal en vreedzaam blijven aanvragen, maar wij verwachten dan wel te doen hebben met normale politie-agenten en geen opgefokte “bloedhonden”!

 

 

 

Arnhem, 8 april 2007.
Constant Kusters.


 (1) http://www.nvu.info/pers/070407/2.html
(2) http://news.google.nl/nwshp?hl=nl&gl=nl&ct=promo&ncl=1134668902
(3) http://kafka.antifa.net/ “NVU wil kinderen van linkse Kamerleden 'afspuiten'”
(4) http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/147015/