Actieverslag van de demonstratie tegen het Verdrag van Lissabon en tegen de EU dictatuur uit Brussel! Wij eisen een volksreferendum nu!


Ongeveer 125 kameraden en kameraadskes waren in Den Haag aanwezig om het thema te ondersteunen. Via openbaar vervoer en eigen vervoer waren verschillende Vlaamse, Duitse en Nederlandse demonstranten aangereisd om deel te nemen aan deze demonstratie. Vooral het reizen per trein was een prima optie en voor herhaling vaatbaar. Aangekomen op het startpunt op het Malieveld, naast de poffertjeskraam, begonnen wij de demonstratie door het voorlezen door hoofd ordedienst Michel Boerboom van de door de politie opgelegde verboden. Waar weer duidelijk uit bleek dat het politiekorps Den Haag wel zijn huiswerk goed gedaan had en geen symbolen en/of tekens verbood, die helemaal niet landelijk verboden zijn (zoals onlangs in Zwolle wel gebeurde). Het Keltisch kruis wapperde dan ook fier en vrij in de demonstratie stoet, net als het spandoek van Blood and Honour.

Verschillende sprekers zoals Remco van der Hoek (GJN), Ivo Pastoor (GJN), Barry Kluft (vrije krachten), Vlaamse kameraad Arnoud en Constant Kusters hielden toespraken die betrekking hadden op het onderwerp. Vooral de maidenspeech van Remco van der Hoek in het openbaar was interessant om aan te horen, net als het altijd vlammende betoog van Ivo Pastoor. Barry Kluft van de vrije krachten ging in op een ander actueel thema en de Vlaamse kameraad Arnoud vertelde wat de Europese open grenzen politiek inhoud voor de nationale beweging op justitieel vlak.

De minpunten van deze demonstratie gaan intern besproken worden. Zoals het al zo vaak naar voren gebrachte punt dat alle deelnemers zich moeten conformeren aan de slogans die alleen betrekking hebben op het thema. De vooraf gemaakte afspraken dienen dan ook nagekomen te worden. Scheldkanonnades tegen politie en justitie hebben niets te maken met het thema, is onprofessioneel en dienen in het vervolg ook achterwege te blijven. Of men conformeert zich aan de gemaakte afspraken of men blijft weg bij NVU demonstraties! Wanneer de ordedienst in opdracht van de politie mensen aanspreken op verbeterpunten, dienen deze personen gehoor te geven. Dit verliep nagenoeg vlekkeloos, op een persoon na, die achteraf zijn verontschuldiging aanbood aan de NVU organisatie vanwege zijn verbale uithaal aan een van de ordedienstleden. Onze kracht moet zijn en blijven, de eenheid en samenwerking, dan zullen er nog veel meer succesvolle demonstraties volgen in Nederland. We zien een stijgende lijn van nieuwe deelnemers en een steeds groter wordende groep activisten die bereid zijn om te komen om te demonstreren voor de belangen van ons volk en vaderland!

Politie Haaglanden had alles tot in de puntjes geregeld en alles verliep vlekkeloos! Het contact met onze contactpersoon bij de politie verliep prima en constructief! Andere politiekorpsen moeten in het vervolg maar eens contact gaan opnemen met korps Haaglanden (afdeling operationele zaken) hoe men demonstraties van de NVU in de toekomst probleemloos kan begeleiden. De ervaring kan dan gedeeld worden aan andere korpsen die op het gebied van het begeleiden van demonstraties (nog) niet zoveel ervaring hebben als dit korps! Feit is dat onze demonstraties jarenlang vreedzaam en legaal plaatsvinden zonder enige vorm van incidenten van onze kant. (1)

Het effect in de media was nu natuurlijk zoals te verwachten gering omdat er geen rellen en incidenten zich hebben voorgedaan. Dan schrijft de systeempers natuurlijk niet of nauwelijks over een goed uitgevoerde NVU demonstratie of iets inhoudelijks over het thema. (2)

De linksfascisten hebben zich weer eens onsterfelijk belachelijk gemaakt door anti-NVU folders vooraf te verspreiden, die zo te merken, door niemand serieus werden genomen. De linksfascisten waren zelf in persoon in geen velden of wegen te bekennen op deze dag. (3)


Enkele Hagenaren namen telefonisch contact op met het NVU partijkantoor en vertelden dat zij ook een NVU folder “Tegen het Verdrag van Lissabon” in de bus hadden gehad en juist ons thema ondersteunden. Duizenden van deze strooibiljetten zijn door onze activisten vooraf verspreid in de volgende steden: Den Haag, Rotterdam, Hilversum, Leeuwarden, Nijmegen, Arnhem, Oss, Zwolle, Almelo en nog vele andere kleinere gemeentes en dorpen! (4)

Aan alle deelnemers dank voor jullie komst en op naar de volgende demonstratie!

 (1) http://www.nvu.info/demo.html
(2)http://www.nufoto.nl/2008/10/25/nvu-demo-tegen-lissabon-in-den- haag-2/
(3) http://indymedia.nl/nl/2008/10/55265.shtml
(4) http://www.nvu.info/pers/251008/strooibiljet-251008.pdf

videobeelden:

http://www.youtube.com/v/PCmMyJAoTVU
http://podblanc.com/nvu-demonstratie-tegen-het-verdrag-van-lissabon

 

 

 

 

Arnhem, 26 oktober 2008.
Constant Kusters.