Toespraak Gerard Bruins 10 november Arnhem

 

Beste Kameraden, inwoners van Arnhem,

 

Lees verder


„Virtuele kinderporno erkent (de) pedo als mens, mét zijn seksuele fantasieën“. Zo meende een antropoloog van de Erasmus Universiteit afgelopen week op de filosofiepagina van een landelijk dagblad, dat zijn oorsprong vond als verzetscourant in de „bezettingstijd“, en dat bekend staat om zijn christelijke signatuur. Pedoseksualiteit. Wie heeft over dit veelbesproken onderwerp intussen niet zijn eigen mening gevormd. Ad van den Berg, Martin van Meurs, Marthijn Uittenbogaard, het zijn ongetwijfeld bekende namen, die ik u hier noem.

 

Lees verder

 

Marthijn Uittenbogaard stond reeds een jaar geleden met een artikel in hetzelfde dagblad. Daarin stak hij zijn liefde voor jongens niet onder stoelen of banken. 't Moet vlak voor het verbod op de „pedoclub Martijn“ zijn geweest. Kort daarvoor was hij in Hengelo (Overijssel) komen wonen, waar hij van de gemeenteraad een beroepsverbod kreeg. Aan de C.....straat was het sindsdien een stuk minder rustig. Zo was er een demonstratie van de „Anti Pedo Partij“, waarbij de voordeur van Marthijn Uittenbogaard beschadigd moet zijn. 't Moet de man worden nagegeven, hij bleef thuis, op de bovenverdieping, waar hij alles filmde. Veel lijken deze demonstraties niet op te leveren. De deelnemers schreeuwen hun emoties van zich af, en de heer Uittenbogaard vervangt zijn ruiten van glas door exemplaren van dik en doorzichtig polycarbonaat, dat zich maar moeizaam in laat gooien.


En nu manifesteert zich dan de Nederlandse Volks-Unie tegen kindermisbruik. Ik moest denken aan onze manifestatie in De Steeg, afgelopen maart. De belangengroepering De Steeg-Havikswaard procedeerde tot voor de Raad van State, om de komst van een Polenhotel te verhinderen, maar amper was bekend, dat wij zouden komen, of een woordvoerder distantieerde zich overduidelijk van ons optreden. Polen lijken daar nu bijna geliefd te zijn. Zou het Martin van Meurs thans ook zo vergaan? Ineens populair, omdat wij tegen hem zijn?


Het lijkt er soms op, of er in ons land één groep is, die erger moet zijn dan pedoseksuelen. De Nederlandse Volks-Unie. Typisch, daar het een PvdA-senator was, die enkele decennia geleden een boek schreef over „Jongensliefde“. En Vera Bergkamp stond niet achteraan toen het om homozaken ging. Toch zal niemand het in zijn hoofd halen, deze Partij te willen verbieden. Alleen de NVU moet verboden worden, zo vindt de voorzitter van Artikel I Overijssel uit Enschede, Antek Olszanowsky. Hij zal toch geen PvdA stemmen? Martijn Uittenbogaard deed enkele dagen na de genoemde demonstratie voor zijn huis in Hengelo, opmerkelijke uitspraken in een regionaal dagblad. Hij gaf aan, dat in de betere dagen van de vereniging „Martijn“ de huidige Ouderenpartij-voorzitter, tevens COC-bestuursman, Henk Krol daar een graag gezien gast was, die ook toespraken hield. Toch hoor ik niemand over een Ouderenpartij-verbod spreken.


Laat ik u nog enkele tegenstrijdigheden voorleggen. De meeste van u zullen geen voorstander van kindermisbruik zijn. Hoevelen van u zitten echter maandag weer in hun bedrijfskantine tegenover een kalender vol jongedames gekleed in „mp3“-speler, hun hart stilzwijgend op te halen? „Ze zijn toch 18“, heet het dan. Wel vreemd indien dat uit de mond van een 40- of 50-plusser gehoord wordt. Laat ik u dit ook zeggen: wat is erger, een bekennende jongensminner uit Hengelo, die naar zijn foto te oordelen wel niet aan de „Mister Overijssel“-verkiezingen deelnemen zal, of een aardige, knappe politieagent met warme stem uit Dordrecht, die wel de dader in de zaak van het meisje Boele bleek? Kindermisbruik is toch altijd erg? Anders zou vandaag de boodschap aan de heer Uittenbogaard kunnen zijn: „Beste Marthijn, ga eens naar de sportschool, neem een tatoeage of een piercing, en je zult vast meer geluk hebben. De standvastigheid van de NVU inzake de afwijzing van het homohuwelijk, hoe omstreden tegenwoordig ook, zou u toch moeten overtuigen, dat zij ook toekomstig haar beginselen trouw blijven zal, ongeacht de stand van de politieke barometer.


„Maar de doodstraf is toch ook erg?“ hoor ik iemand bijna hardop denken. Dat klopt. Linkse bezwaren tegen deze straf zijn soms zo begrijpelijk. De doodstraf is onomkeerbaar. Zal er geen willekeur optreden? Een heksenjacht losbarsten? Maar voor wie „bloed met bloed vergolden“ moet worden, opdat een Volk zijn Bodem niet „door bloedschuld verontreinigt“, zal de doodstraf onontkoombaar zijn. De NVU pleit er vandaag niet voor, de doodstraf in de handen van willekeurige burgers te leggen, zij pleit ervoor dat de overheid weer haar „zwaard draagt“, dat naar het oordeel van veel van haar onderdanen lange tijd door een botermesje vervangen leek. Nee, een terechtstelling hoeft niet voor de ogen van het Volk, ze hoort zelfs in een besloten ruimte plaats te vinden. Ze is ten diepste zo erg, omdat een kind voor het leven getekend werd, een familie kapotgemaakt (ook die van de dader), en omdat een Volksgenoot, door persoonlijke lustbevrediging gedreven, zijn leven blijkbaar niet anders, zinvol, besteden kon.


Wie ooit schoorvoetend het Partijprogramma van de PNVD doornam, weet dat ook daar kindermisbruik niet werd beoogd, in die zin dat sexualiteit het kind niet opgedrongen mocht worden. Er werd geloofd, dat een kind zelf zijn of haar grenzen zou kunnen aangeven. Het zal duidelijk zijn, dat het NVU-Partijprogramma heel anders afsteekt, en een ander Doel voor ogen heeft. De missie van de Nederlandse Volks-Unie stopt niet, waar kindermisbruik eindigt. De kinderen van ons Volk horen, opgegroeid in de man-vrouwgezinnen, grootgebracht bij de geschiedenis en waarden, opgesteld te worden achter het vaandel, dat allen voorgaat, die voor het behoud van Volk en Vaderland strijden.


Nog eenmaal: Virtuele kinderporno erkent (de) pedo als mens, mét zijn seksuele fantasieën“. Zou een geleerde van een Rotterdamse universtiteit ooit schrijven, „Virtuele uitroeiingsspelletjes erkennen de neonazi als mens, mét zijn gewelddadige fantasieën“? Denkt u erover. Bedankt voor uw aandacht.