Toespraak Peter van Egmond 29 september Den Haag

 

Wij zijn hier bij de Duitse ambassade om een protest uit te brengen tegen de terreur van de Duitse overheid en justitie tegen vaderlands getrouwe en identiteit beschermende mensen.  Maar eigenlijk zouden we voor elke West-Europese ambassade kunnen gaan staan want de repressie in Europa van mensen die tegen de ons opgelegde multiculturele samenleving zijn is beangstigend.

 

En al vele jaren heeft ook in Nederland de overheid en politiek hier een sfeer opgebouwd van politiek correcte vervolging van rechts of wat ze noemen extreem rechts. Tot op de dag van vandaag wordt elke Nederlander die bezorgd is over de toekomst van zijn oorspronkelijke samenleving en zich durft te uiten, als een crimineel weggezet en genadeloos in de verdachtenbank getrapt . 

 

Als je nu nog de moed hebt om sympathie te hebben of lid te zijn van een nationalistische partij zoals de NVU word je maatschappelijk verketterd, door de multiculti-aanhangers. En dat is dan de democratie van de linkse elite. Maar wij zijn niet de misdadigers. De misdadigers zijn degene die de multiculturele samenleving onder grote psychische druk over ons hebben afgeroepen. Het is voor ons ontoelaatbaar dat hier miljoenen buitenlanders wonen die zich niets aantrekken van ons land en hier hun eigen gang gaan en zo parallelle samenlevingen creëren en zich profileren op basis van eigen identiteit en cultuur.

 

Wij van de NVU weigeren de immigratie-invasie te accepteren als een voldongen feit. Wij hebben het paard van Troje en de vijfde colonne niet binnengehaald en zullen hiertegen blijven protesteren. Wij beschouwen de ons opgelegde multiculturele samenleving als een voorbode van de ondergang van ons volk en willen onze Duitse medestanders met dit protest ondersteunen. Wij staan voor ons land  en ons volk. Dit Nederlandse land daar blijven we voor vechten en houden daarom stand. Stop het verraad ! Wij blijven op straat en het zal hen niet lukken om ons weg te drukken wij staan paraat voor vlag, volk en staat.