Toespraak Gerard Bruins1 oktober 2011 in Helmond-Brouwhuis

 

 

 

 

STOP IMMIGRATIE NU!
STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!

 

 

 

Beste volksgenoten,

Burgers van de stad Helmond,

 

„Salaam“, „Salaam alaykum“. „Vrede zij met u“, bij mijn weten de groet in het Arabisch om elkaar een goede dag te wensen. Ik ga ervan uit, dat u de Arabische taal in de straten van uw stad steeds vaker kunt beluisteren, zonder er wellicht veel van te begrijpen. Maar wat u wel begrijpt, is dat er allerminst „vrede“ heerst in uw stad. Helmond staat momenteel om zijn probleemwijken bekend, niet om de passende oplossingen die voor die problemen gevonden werden.

Het kopje thee van Job Cohen heeft lange tijd als probaat probleemoplossend middel gegolden, thans echter zoekt menig Volksgenoot beschutting bij Geert Wilders, die eveneens van joodse komaf is. Zou zijn harde aanpak werken? Wij twijfelen eraan, de grenzen blijven open, en door zijn steun aan het zittende kabinet, maakt hij tal van ingrijpende maatregelen mogelijk, die naast een multiculturele kloof, noch een andere kloof, namelijk die tussen rijk en arm, in ons land creëert.

Dan maar een burgerwacht geformeerd. Ik las het in de krant, over uw stad: Nederlanders die samen met Molukkers tegen Marokkanen proberen op te trekken. Zou deze gelegenheidscoalitie stand houden? Of zou het hierbij om die Nederlanders gaan, die gedurende een NVU demonstratie ineens samen met de buitenlanders tegen ons één front vormen? Wat te doen trouwens indien uw stad van de overlast bevrijd werd? Gerustgesteld u weer terugtrekken achter uw vier muren, en de buitenwereld buiten uw deur houden?

De NVU stopt niet in Helmond, maar is overal daar te vinden, waar onze Volksgenoten bellen, of een bericht sturen, dat het de verkeerde kant op gaat. Maar helaas zijn de meeste Nederlanders tevreden, als het in hun straat weer rustig geworden is; of ze verhuizen naar een andere, nu nog rustige omgeving. Zoals een Zuid-Afrikaanse vogel, die haar kop in het zand steekt. Ze zien niet dat ontvluchten slechts een uitstel is van wat over ons Volk komen gaat, indien wij niet eensgezind gaan optrekken, zonder elkaar links (dan wel) rechts te laten liggen.

Reeds worden in de grote steden Nederlanders hun huis gepest. Het gaat zoals in de Natuur: de zwakke populatie wordt door de sterke verdrongen. Het is de Marokkaanse gemeenschap, en op andere plaatsen de Turkse, om slechts enkele voorbeelden te noemen, die „brüderlich zusammenhalt“, niet de Nederlandse. De Marokkaanse jongeren pesten homoseksuelen, beschouwen schaars geklede autochtone meisjes als „hoeren“, en verdrijven uiteindelijk een Nederlands Volk, dat in meerderheid achter deze seksuele praktijken staat. Een bioloog zou hier wellicht kunnen opmerken, dat een Volk alleen sterk kan zijn indien het één groep vormt en op voortplanting (binnen het man vrouw gezin) gericht is. Deze opmerking zou ik hem dan ontraden, die kon binnen de huidige grenzen van de „Vrijheid van (geconditioneerde) meningsuiting“ wel eens niet passen. De gereformeerde predikant, of katholieke priester kan ook maar beter zwijgen, indien hij in de gebeurtenissen, die over ons Volk komen, Gods straffende hand ziet, omwille van de vele Volkszonden. Wat een opmerkingen worden er daarentegen al niet geplaatst over de NVU, als wij komen demonstreren, de aantijgingen zijn niet van de lucht. Verwijten van fascisme, vergelijkingen met totalitaire regimes, waar de bevolking voor de ogen van de Leiders op grote pleinen marcheert. Ondertussen hoeven de „Grote Broeders“ van dit Systeem geen balkon meer te bestijgen, om de dagelijkse parade van hun afgerichte onderdanen te bekijken. Die ijlen reeds aan de bewakingscamera's van de winkelstraten voorbij, om toch maar niets te missen van de dagelijkse jacht op het goed dat vergaat. Een volk, dat alles draait om het hier en nu. Dat niets heeft om voor te sterven, dus ook niets om voor te leven.

Voor de instandhouding van de kapitalistische samenleving haal je natuurlijk goedkope Marokkanen hierheen. En als die te duur worden, goedkope Polen, van wie de tweede en derde generatie hier nog opgroeien moeten. Geeft niet, als ze hier niet aarden kunnen, laat je ze integreren. Zoiets als het poten van een aardbeienplantje, voor de moestuinhouders onder ons, in een bonenstokken bed, en er een bordje bijzetten: „Dit is een bonenstok“. Maar een Marokkaan wordt geen Nederlander van een Nederlands paspoort, een echte Marokkaan wil überhaupt nooit een tering kaas  worden. Bij al hun verwerpelijke gedrag is het toch ditgeen, wat ik de Marokkaanse gemeenschap moet en wil nageven, zij heeft tot nog toe het best de ziekelijke integratiedrang van het Amerikaanse Systeem, waar ook Nederland een schoothondje van is, weerstaan. Tot de Marokkanen zou ik dan ook enkel willen zeggen, blijf jezelf, integreer niet. Je bent geen Nederlander, en zult het ook nooit zijn. Behoud je cultuur, je Arabische en je Berbertaal, je familie en volksverband.

Gebruik de voor jullie ruimere vrije weken in de zomervakantie om in het land, waar je geen buitenlander bent, te zoeken bij je familie aldaar, naar mogelijkheden om terug te keren. Om daar werk en onderkomen te krijgen. Laat jullie kinderen niet opgroeien in Nederland, zoals jullie ouders met jullie gedaan hebben, om financieel gewin. Ze zouden hun taal en cultuur, hun identiteit kwijtraken. Laat hen opgroeien in Marokko, daar waar je voorouders begraven liggen, en jij hoort te wonen, om de Marokkaanse traditie voort te zetten. Ik heb respect voor Marokkanen die teruggaan.

 

Tot de Nederlandse Volksgenoten zou ik nog willen zeggen, hoe vreemd het ook moge klinken, de NVU is de enige werkelijk multiculturele Partij van Nederland, alleen door segregatie en remigratie naar land van herkomst, zullen de afzonderlijke hier gehuisveste volkeren hun eigenheid kunnen bewaren, en niet omkomen in de grote raciale „Gleichschaltung“ die momenteel plaatsvindt, om voor de internationale bedrijven één grote afzetmarkt te creëren, die niet door Volkse grenzen gehinderd wordt.

 

Maar, ik zou zeggen, consumeert u rustig verder, ik zal u niet verder storen, „Consumeo, ergo sum“, niet waar? „Ik shop, dus ik besta“. Ik wens u verder een fijne middag.

 

 

 

 

Gerard Bruins.