Toespraak Peter van Egmond, partijsecretaris van de NVU,
6 november 2021 in Harskamp

 


Hier staan we dan in Harskamp om te demonstreren tegen de massa-immigratie in Nederland en Europa, want de aantallen zijn desastreus en zullen het aanzien van ons land definitief veranderen. We raken onze identiteit kwijt en onze kleinkinderen zullen vreemdelingen in eigen land worden als deze invasie doorgaat. Door de alsmaar voortdurende vreemdelingenpenetratie zullen we uiteindelijk als oorspronkelijke bevolking richting de afgrond geduwd gaan worden. De bevolkingsvervangingspolitiek van onze machthebbers is misdadig.

 

bevolkingsvervangers
De bevolkingsvervangers zitten in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag en in Brussel. Deze identiteitsslopers en volksverloochenaars zullen de toekomst van ons volk te grabbel gooien, dat straks als vreemdeling in eigen land moet zien te overleven. Deze situatie wordt veroorzaakt door multiculturisten en politiek correcte hypocriete wegkijkers die dit proces stimuleren en in gang hebben gezet.

 

slachtoffer rol
We zitten nu in een situatie waar we ons land en de grote steden moeten prijsgeven aan de oprukkende invasie van vreemdelingen die zich in een slachtoffer rol hijsen en ons ter verantwoording roepen en chanteren, met het verwijt van racisme en discriminatie. Terwijl ze ons steeds duidelijker door de macht van het getal gaan domineren en overheersen. We worden niet verrijkt, maar als oorspronkelijke bevolking gesloopt als dit proces doorgaat. De zogenaamde gepropageerde multiculturele samenleving is als een sigaret: als je eraan begint zal die je uiteindelijk slopen. En de zelfbewuste Nederlander die nog zijn mond open durft te doen tegen de tolerantieterreur wordt door de zogenaamde objectieve media – die aan de lange arm van Brussel en Den Haag lopen – afgeslacht. Want wij zijn extremisten, zeggen ze. Maar de echte extremisten zetten de grenzen wagenwijd open en laten Nederland en Europa vollopen met vreemdelingen. En wat is het prijskaartje?

 

de sloopkogel
Immigratie wordt de sloopkogel voor het Nederlandse volk en Europa. Onze bevolking dreigt vervangen te worden door een exodus uit Islamitische en Afrikaanse landen, een volksverhuizing van ongekende omvang en massa-immigratie die zijn weerga niet kent. En wie zijn ogen open heeft ziet het om zich heen gebeuren: een invasie van ongekende proporties die nog nooit is vertoond. Deze demografische vloedgolf uit Afrika en het Midden-Oosten waar wij, maar zeker onze nakomelingen slachtoffer van zullen worden. Met de massa-immigratie importeren wij ook politieke conflicten: we importeren islamitisch fanatisme en geweld uit het Midden-Oosten en analfabetisme en chaos uit Afrika. Ons land dat eens een robuuste zelfbewuste originele Nederlandse bevolking had, is nu verbouwd tot een steeds duidelijker multiculturele chaos waar steeds meer parallelle bevolkingsgroepen bezig zijn zich te profileren en waar de vlam zomaar in de pan kan slaan. Er gaat straks in Nederland een situatie ontstaan waarbij de oorspronkelijk Nederlandse bevolking er geen grip en controle meer over heeft. Het eens zo stabiele Nederland wordt steeds duidelijker een tikkende tijdbom.

 

bang volk
We leven nu in een land dat eens veilig en vertrouwd was, maar waar we nu door de onze eigen overheid gefaciliteerde instroom van buitenlanders een angstig en bang volk zijn geworden en waar veel Nederlanders niet voor hun mening uit durven te komen.

 

vreemdelingenvloedgolven
Beste mensen, laat het niet gebeuren dat vreemdelingenvloedgolven ons de afgrond in gaan sleuren, want ook op de woningmarkt krijgen zij voorrang. Waar onze Nederlandse jongeren al jarenlang op een wachtlijst staan voor woningtoewijzing, krijgen statushouders voorrang. Onze Nederlandse jongeren mogen tot hun dertigste bij pappa en mamma blijven wonen, terwijl voor asiel- en gelukszoekers de rode loper wordt uitgerold.

 

Nederlandse Volks-Unie (NVU)
Wij van de Nederlandse Volks-Unie zullen altijd opkomen voor ons oorspronkelijke Nederland, voor onze toekomst en ons bestaan en willen niet dat er door onze eigen overheid euthanasie op ons gepleegd gaat worden. Want een volk dat zelfmoord pleegt door massa-immigratie gaat van het toneel verdwijnen. Ook durven veel Nederlanders zich niet meer uit te spreken over immigratie en vreemdelingenvloedgolven die ons overspoelen, omdat ze door de media en overheid in een ijzeren wurggreep worden gehouden met het verwijt van racisme en discriminatie.

 

STOP DE INTIMIDATIETERREUR.

STOP DE VOLKSVERVANGINGSPOLITIEK.

 

Door volksvervangingspolitiek laten we ons niet verdrijven; wij willen gewoon Nederlands blijven. WIJ laten ons door het systeem niet verslaan, maar blijven vechten voor ons Nederlandse voortbestaan. Want de geschiedenis heeft het ons geleerd: het is niet te vermijden, land en volksverraders zijn van alle tijden. Maar wij staan hier en houden stand voor ons oorspronkelijke Nederland.

 

Peter van Egmond.