Toespraken

 

 

 

Toespraak Constant Kusters 1 oktober 2011 in Helmond-Brouwhuis

 

 

STOP IMMIGRATIE NU!
STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!

 

 

Volksgenoten, inwoners van Helmond,

 

Zoals jullie allemaal kunnen zien, zijn er weer draconische maatregelen nodig geweest aan de kant van politie en justitie om enkele tientallen demonstranten van de NVU veilig te kunnen laten demonstreren hier in Helmond Brouwhuis. Een van de voorwaarden van de burgemeester was, dat wij pas vrijdagmiddag om 17:00 uur pas de route van de demonstratie mochten prijsgeven. Hierdoor zijn we natuurlijk gehinderd in de mobilisatie van onze demonstratie. Plus een demonstratie in Hamm Duitsland, waardoor wij een flink aantal demonstranten zijn misgelopen. Maar aan de andere kant is het vanuit tactisch en strategische overweging wel een flinke tegenvaller voor de links-fascisten, hierdoor kunnen zij hun tegen acties moeilijker coördineren, doordat zij niet vooraf weten waar de demonstratie plaatsvindt.

 

Dreiging van links-fascisten


Dreiging vanuit de hoek van links-fascisten is hiervan een oorzaak. Bij iedere legale en vreedzame demonstratie van de NVU voelen links-fascisten zich geroepen om op illegale en gewelddadige wijze demonstraties van de NVU te verstoren. U weet wel links-fascisten zoals Volkert van der Graaf, een doorgedraaide links-fascistische milieu fanaat, die Pim Fortuyn vermoordde.


Gemeente Helmond


Vandaag hebben wij gekozen voor de gemeente Helmond om hier het politieke vergrootglas op te leggen. De gemeente Helmond is een stad met hoge werkloosheid, veel leegstand van panden en net nog geen artikel 12 gemeente en deze gemeente komt regelmatig in het nieuws door overlast van criminele Marokkaanse jongeren. Minister Opstelten moest er van de week nog aan te pas komen om event fijntjes uit te leggen dat er helemaal geen jeugdbendes actief waren. Een artikel hierover stond uitgebreid in het Eindhovens Dagblad (1).


Hiermee zet hij al de burgers van Helmond die wel last hebben van overlast veroorzakende allochtonen weg als leugenaars. Er zijn in Helmond gewoon problemen met een kleine hardnekkige groep allochtonen. Of die nu wel of geen criminele jeugdbende vormen doet er niet toe. Men moet gewoon deze criminelen aanpakken, oppakken, opsluiten en wanneer de mogelijkheden ertoe zijn het land uit zetten.

 

In Helmond zijn ze echt bezig met een afbraak beleid, men wil verschillende Wijk- en jongerenhuizen sluiten in de wijken. Voor 2013 zullen in Helmond de jongerencentra Het Badhuis en Jovic en diverse Wijkhuizen moeten sluiten. (2)

 

Dit soort maatregelen is niet verstandig en zorgt er alleen maar voor dat jongeren op straat belanden i.p.v. controlerend toezicht in een jongerencentrum. Om het probleem van jongeren op straat aan te pakken, dienen dit soort jongerencentrum wel open te blijven.

 

Artikel Arnold Karskens


#Helmond ‘Ik laat me niet wegjagen.’ ‘Kut-Hollander roepen pik ik niet' dit was de kop van de tekst van een artikel van oorlogsverslaggever Arnold Karskens van de Pers, die nu eens het oorlogsgebied Helmond opzocht. Het artikel is te lezen in de Pers en het liegt er niet om. Bewoners van Helmond en dan vooral in de Heistraat en Binnenstad Oost in en rondom de Heistraat ondervinden en ware terreurgolf van criminele Marokkaantjes. De reactie van de gemeente is vaak zoals bij andere gemeente, zalvend en kalmerend. Er iets niet aan de hand valt wel mee, de burgemeester van Helmond zei zelf: ik heb in mijn jeugd ook wel eens iets ondeugend gedaan. Maar het is vijf voor twaalf in Helmond en in de rest van Nederland!


5 voor 12 in Nederland


Wanneer deze regering niet daadwerkelijk gaat beginnen om criminele buitenlanders, nadat ze zijn veroordeeld, en hun straf hebben uitgezeten en in het bezit zijn van een dubbele nationaliteit, het land uit te zetten. Dan vrees ik het ergste!

 

Uitzetten van criminele vreemdelingen


Het uitzetten van criminele vreemdelingen bespaart onze schatkist vele miljoenen. En in tijden van bezuinigingen is iedere euro er 1. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV de grootste partij van Helmond met 23,4 procent dit is natuurlijk niet voor niets. Mensen stemmen op de PVV,  omdat men hoopt dat Geert Wilders iets gaat doen met het vreemdelingenvraagstuk.


Economische recessie


In deze tijd van economische recessie waar wij miljarden moeten bezuinigen en bijna iedere Nederlander er op koopkracht op achteruit gaat. Zien wij ons verder afglijden in onzekerheid. Onzekerheid over je baan, onzekerheid wanneer je je baan verliest dat je dan je koophuis nog wel kunt behouden en betalen. Onzekerheid wanneer je je koophuis wilt verkopen, dat dit niet lukt, omdat de markt op slot zit. Voor mensen die een koophuis willen kopen is het momenteel zeer moeilijk geworden om te kopen. De Nederlanders voelen zich meer dan ooit onzeker. Dit gevoel van onzekerheid is niet alleen de onveiligheid op straat, maar ook de onzekerheid van het werk, wat men kwijt dreigt te raken.


Burgeroorlogen

 

Burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat meestal in economische slechte tijden en Nederland en Europa komen nu terecht in een tijd van grote werkloosheid. Binnen de EU rond de 10% Nederland rond de 4% valt nog mee. Maar bij bepaalde allochtone groepen ligt dit percentage veel hoger. De politiek moet de stem op PVV of NVU serieus gaan nemen, mensen maken zich zorgen om ons vaderland en volk. Mensen voelen zich een vreemde in hun eigen straat, wijk of gemeente. Wanneer de politiek niet luistert naar de mensen en dat laat zich in een meer eigen volk eerst beleid en veel minder migratie, minder asielzoekers en de grenzen drastisch dicht gooit, komt het nog goed met Nederland. Laat a.u.b. geen burgeroorlog nodig zijn om het tij te keren in Nederland! De moord op Theo van Gogh door een moslim-fundamentalist heeft duidelijk gemaakt dat bepaalde moslims het slecht met ons voor hebben. De moord op hem heeft veel mensen de ogen geopend.

 

Instroom Oost-Europeanen


Wij zijn altijd tegen de komst geweest van Oost-Europese arbeiders, omdat deze mensen vaak uitgebuit worden door malafide uitzendbureau, maar ook dat zij weer werk afnemen wat gedaan zou kunnen worden door Nederlandse werklozen; Daarom ook de leus: Nederlandse banen voor Nederlandse arbeiders. Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders!


EU / EURO


Wij van de NVU zijn altijd kritisch geweest over de EU en de EURO, wij zien liever dat een land als Griekenland uit de monetaire unie stapt. Deze stap gaat ons miljarden schelen. Griekenland is momenteel het probleemkind van de EU en wij moeten af van dit probleemkind, wat zijn eigen broek niet kan ophouden. De problemen van de knoflook gordel door een malafide boekhouding moet niet ons probleem worden. Griekenland uit de Eurozone of anders Nederland uit de EURO uit de EU en terug naar de gulden!


Hereniging van Nederland en Vlaanderen

 

Verder blijven wij strijden voor de hereniging van Nederland met Vlaanderen. Al meer dan een jaar zit België zonder regering, ik heet hier van harte welkom onze Vlaamse volksgenoten om zich bij Nederland te voegen. Hiermee versterken wij ons land met een paar miljoen Nederlands sprekende Vlamingen en komt Vlaanderen weer terecht waar het behoort in Groot-Nederland.

 

De NVU

 

De Nederlandse Volks-Unie strijdt al vanaf 1971 om de Nederlandse grenzen te sluiten! In de jaren ’70 hadden we een enorme tegenstand van links-fascisten, die toen nog meer in aantal waren en van een uiterst vijandig persapparaat en andere politieke partijen. Oud voorzitter Glimmerveen heeft toen het net niet gered om in de Haagse gemeenteraad te komen en bij 2e kamerverkiezingen weigerde destijds ambtenaren om toen nog de ingezamelde handtekeningen aan te nemen zodat wij in deze kieskringen niet konden meedoen. Een van de motoren achter dit soort denken en handelen is de FNV bondgenoten. Deze vakbond sluit NVU leden uit op basis van haar politieke overtuiging. Ik dacht dat in artikel 1 van de grondwet duidelijk staat dat niemand gediscrimineerd mag worden. Maar schijnbaar zijn NVU leden vogelvrij. Een partijlid van de NVU heeft meerdere zaken aangekaart bij de commissie van gelijke behandeling en we wachten nog op een aantal definitieve eind oordelen van deze commissie. In de jaren ’70. ’80 en ’90 en nu nog soms worden leden van de NVU en destijds van de centrumstroming op basis van alleen van lidmaatschap van de Centrumdemocraten, CP’86 of NVU bij hun werkgever ontslagen. Wij zijn dus als enige echt gediscrimineerd op basis van onze politieke overtuiging. En niemand die het voor ons op nam. Het is dat wij in 2001 in Kerkrade, het eerste demonstratieverbod van een burgemeester wisten op te heffen bij de bestuursrechter en nu hierdoor 10 jaar succesvol legaal en vreedzaam demonstreren. Anders hebben rechts-radicale partijen en groeperingen nooit mogen demonstreren.


Grenzen dicht NU!

 

De Nederlandse grenzen moeten potdicht en dan ook echt sluiten en niet zoals nu het geval is bij deze regering VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV, net doen alsof. Geen asielzoeker meer erbij, totale immigratiestop, geen gezinshereniging niets meer! Het land gaat op slot en de grenzen potdicht! Grensbewaking d.m.v. politie en marechaussee en desnoods met behulp van het leger onze landsgrenzen bewaken. Politie krijgt als het aan de NVU ligt de taak om alle illegale vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers op te sporen en daadwerkelijk ook het land uit te zetten. Burgemeesters die nu nog weigerachtig zijn om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten in hun gemeenten, zullen als het aan ons ligt worden ontslagen en een nieuwe burgemeester zal door de kroon worden benoemd. Nederlanders moeten zich weer veilig voelen in hun eigen straat, dorp of stad en het belangrijkste de woning waarin zij wonen.

 

Containerwoningen

 

In plaats van de gezinnen die problemen veroorzaken te verspreiden of uit te ruilen met een andere gemeente zoals nu beleid is van diverse gemeenten, is de NVU voorstander van de daders uit deze gezinnen waarvan de criminele overtredingen zwaar zijn, direct het land uit te zetten wanneer de daders uit deze gezinnen beschikken over een dubbele nationaliteit! Bij lichtere overtredingen kunnen in plaats van uitruilen met een andere gemeente een aantal containerwoningen geplaatst worden waar het "criminele tuig" naar toe moet worden verhuisd. De kleine groep raddraaiers moet daadkrachtig worden aangepakt! In andere steden werkt het ook zeer effectief dat probleemhuurders uit huis gezet worden en terecht komen in een containerwoning. De NVU is een warm voorstander om criminelen met een dubbele nationaliteit het land uit te zetten.

 

Herstel sociale voorzieningen


De NVU wil ook de sociale voorzieningen herstellen de Staat betaald voor alle burgers van de wieg tot het graf. De koopkracht gaat hollend achteruit en mensen worden in Nederland armer en armer. Mensen zijn het zat. En vandaag zijn we misschien met weinig, maar we zijn er en afgelopen dagen heb ik hartverwarmende telefoontjes gehad van mensen uit Helmond die de terreur van voornamelijk allochtone jongeren kotsbeu zijn! Wij geven deze mensen een stem en nemen hun problemen wel serieus.


Een belofte maak ik hier vandaag in Helmond, binnen tien jaar is het regeringsbeleid dat alle criminele buitenlanders hun straf uitzitten en Nederland verlaten! De Nederlandse bevolking is er klaar mee, ze pikken het niet langer.

 

Tien voorstellen om Helmond veiliger te maken:

 

1) Het inzetten van een wijk officier van justitie om te beginnen in de grootste probleem wijk van Helmond Binnenstad Oost, waardoor criminelen gestraft worden in hun eigen wijk en de lichte straffen in samenspraak met de reclassering zichtbaar moeten uitvoeren in hun eigen wijk.

 

2) Aso gezinnen uit hun woning zetten en in container woning plaatsen, dit project loopt ook al in Arnhem en in andere gemeente.

 

3) Gemeente en politie moeten meer luisteren naar de inwoners wat hier ontbreekt het aan in Helmond, veel inwoners hebben het gevoel dat de politie niet luister. De regionale Helmondse ombudsman zou hier een bemiddelende rol in kunnen spelen.

 

4) Laat de jongeren hun eigen buurthuizen behouden anders zwerven ze rond op straat.

 

5) Zichtbare agenten in de wijk die niet snel door de wijk heen fietsen maar wandelen en luisteren naar de problemen en vragen van de uurtbewoners. Maar ook agenten in burger laten wandelen in de wijken om vervelende gasten op te sporen en aan te pakken!


6) Bij zware criminaliteit de daders, na het uitzitten van hun straf, direct het land uit te zetten wanneer de daders uit beschikken over een dubbele nationaliteit!

 

7) Een avondklok voor wijken of straten waar het gigantisch uit de hand loopt.

 

8) Het installeren van camera’s in bepaalde wijken of straten.

 

9) De schade die jongeren aanrichten, altijd verhalen op de daders of anders bij hun ouders.

 

10) Voldoende jongerencentra of buurtcentra waar de jongeren hun ei kwijt kunnen.

 

Toen de burgemeester van Helmond 9 maanden lang heeft ondergedoken gezeten, door vermoedelijke bedreigingen uit het drugsmilieu, die ik persoonlijke verschrikkelijk vind, dit om zijn eigen veiligheid en dat van zijn gezin te waarborgen, dan mag deze burgemeester dubbel zo hard eraan werken om de veiligheid en vooral het gevoel van veiligheid te verbeteren voor alle burgers in Helmond.

 

1 http://www.ed.nl/regio/helmondstad//9556511/%27In-Helmond-zijn-geen-jeugdbendes%27.ece
2 http://www.ed.nl/regio/helmondstad/9557625/Wijk-en-jongerenhuizen-in-Helmond-dicht.ece
3 http://www.depers.nl/binnenland/587581/Kut-Hollander-pik-ik-niet.html
            

Toespraken van Constant Kusters:

 

http://www.youtube.com/watch?v=7ejxWKUOtDk

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xt95KKCASR0

 

http://www.youtube.com/watch?v=9rWMWIPOuM0