Constant Kusters en Peter van Egmond

 

Toespraak Peter van Egmond, partijsecretaris van de NVU,
1 oktober jl. in Enschede

 

Het heeft lang geduurd, maar we zijn weer terug om gebruik te maken van onze vrijheid van meningsuiting, ook al zouden ze ons graag de mond willen snoeren en willen ze ons beknotten door ons voor het gerecht te dagen. In deze door links jarenlang gedomineerde samenleving wil men je graag monddood maken en stigmatiseren. Vrijheid van meningsuiting ook voor Nationalisten, want is het niet zo dat de democratie voor iedereen geldt ? De Franse filosoof en vrijdenker Voltaire zei het zo: “Ook al ben ik het totaal niet met u eens, toch zal ik er voor waken en vechten dat u uw eigen mening kan blijven uitspreken.“ Dat dit jarenlang getorpedeerd is is een schande voor de politiek en de media, die alleen het criminaliseren en demoniseren hoog in het vaandel hadden en hebben staan. Nederland, ons land, onze basis en zekerheid, opgebouwd door onze voorouders. Onze bevolking dreigt vervangen te worden door een exodus uit Islamitische en Afrikaanse landen, door een volksverhuizing van ongekende omvang. Door een massa-immigratie die zijn weerga niet kent, en wie het straatbeeld bekijkt weet wat ik bedoel, door een invasie van ongekende proporties die in de wereld nog nooit is vertoond. De demografische vloedgolf uit Afrika en het Midden-Oosten, waar wij maar zeker onze kleinkinderen het slachtoffer van zullen worden, zij zullen vreemdeling in eigen land gaan worden. Met de massa-immigratie importeren we ook politieke conflicten, want we importeren geweld en Islamitisch fanatisme en terrorisme uit het Midden-Oosten en armoede, analfabetisme en chaos uit Afrika. Wij moeten onze grenzen sluiten voor deze demografische vloedgolf, want elk jaar wordt ons land een beetje minder Nederlands, en dan hebben we het nog niet over de gigantische financiële kosten die dit met zich meebrengt ten laste van de hardwerkende Nederlander, die op deze manier zijn eigen ondergang moet financieren. De oorspronkelijke Nederlanders die door hun eigen overheid decennialang zijn gehersenspoeld om aan geboortebeperking te doen, maken op deze manier langzaam maar zeker een steeds kleiner deel van de bevolking uit, terwijl de allochtonen door hogere geboortecijfers en massa-immigratie massaal oprukken en door de macht van het getal ons straks gaan domineren wat in de grote steden al gebeurt. Dit is een zelfmoord-scenario wat door onze eigen overheid is gefaciliteerd. 

 

Veel mensen stemmen nog vanuit traditie links voor de sociaal zwakkeren, maar de tijden zijn veranderd. De hedendaagse werkelijkheid is anders geworden. Links is synoniem voor verraad aan de eigen bevolking geworden. Deze tolerantiedwazen menen dat de hele wereld zich hier kan samentrekken op kosten van de oorspronkelijke bevolking. Ze vinden dat vreemdelingen voorrang moeten krijgen bij huisvesting, positief gediscrimineerd moeten worden bij het krijgen van werk, en dat gezinshereniging vanzelfsprekend moet zijn, anders is dat inhumaan. Terwijl Nederlandse bejaarden die een leven samen geweest zijn niet samen naar een bejaardenhuis kunnen omdat daar geen geld voor is. Wel geld voor buitenlanders, geen geld voor Nederlanders.  Nederland is een zoete inval geworden voor allochtonen, voor moslims die steeds duidelijker de toon zetten. Alles is tegenwoordig racisme en discriminatie. Het woord Neger mag niet meer, Negerzoen mag niet meer, blanke bevolking mag niet meer, zwarte piet mag niet meer, Kerstmis mag niet meer (feest van het licht,) Pasen mag niet meer (voorjaarsfeest). Het is te triest voor woorden dat wij als oorspronkelijke bevolking ons moeten verantwoorden aan nieuwkomers en veroveraars, dat we onze leefomgeving en bewustzijn moeten verantwoorden aan buitenlanders, die bij de minste vorm van zelfverdediging van de oorspronkelijke bevolking de kat de bel aanbinden, en dat we gechanteerd worden met het verwijt van racisme en discriminatie. Wij die willen opkomen voor zelfbehoud worden door de media weggezet als rechtsextremisten, maar wij vinden het pas extreem als ons land wordt overgenomen door vreemdelingen die bij problemen in hun thuislanden hier de straat opgaan met hun eigen landsvlaggen en dat in ons land.  Inmiddels is de problematiek met allochtonen al zo groot geworden dat de media die aan de leiband van de overheid loopt steeds duidelijker probeert om deze problemen in de doofpot te duwen. Duizenden pagina's aan criminaliteit door buitenlanders gepleegd, worden onder het tapijt geveegd. Ons land wordt steeds meer een multicultureel kruitvat, waar steeds duidelijker parallelle samenlevingen bezig zijn te ontstaan en waardoor steeds sneller de vlam in de pan kan slaan, door tegenstellingen van bevolkingsgroepen en waar de oorspronkelijke Nederlander steeds meer het nakijken heeft.


En met een overheid die al jaren enthousiast roept dat we worden verrijkt, maar waar de verrijking zo massaal is dat het uitdraait op de vernietiging van de oorspronkelijke bevolking als dit proces zich doorzet. En waar de Nederlander niets mag zeggen, want dan strijk je overheid tegen de haren in, dan zullen ze je wel even mores leren, die macht hebben ze, en zo maken ze je via media en berichtgeving tot aangeschoten wild. Het oorspronkelijke Nederland wordt steeds duidelijker een zinkend schip, waarin de vreemdeling, de moslim, de allochtoon verovert en de Nederlander moet capituleren, dit gefaciliteerd door zijn eigen overheid.  Maar wij van de Nederlandse Volks Unie willen niet dat wij ons eigen doodskleed moeten aantrekken en achter de horizon moeten verdwijnen, en alleen straks nog in de toekomst in de geschiedenisboeken zullen voorkomen.

 

Wij zullen altijd opkomen voor ons oorspronkelijk Nederland, voor onze toekomst, ons bestaan, en willen niet dat door onze eigen overheid euthanasie op ons gepleegd gaat worden. Want een volk wat zelfmoord pleegt door massa-immigratie gaat van het toneel verdwijnen.  Ook durven veel Nederlanders zich niet meer uit te spreken over vreemdelingen, over Moslims, over allochtonen omdat ze in een psychische wurggreep worden gehouden door de politieke elite en media. STOP DE INTIMIDATIE TERREUR! Nederland is onze basis, ons volk het fundament van ons bestaan en onze vlag het symbool van onze nationale eenheid die wij niet willen opgeven voor vervreemding en de oprukkende islam en allochtonen die ons ter verantwoording roepen en steeds duidelijker eisen stellen. Door volksvervangingspolitiek laten we ons niet verdrijven, wij willen gewoon Nederlands blijven. Wij laten ons door het systeem niet verslaan maar blijven vechten voor ons oorspronkelijk Nederlandse voortbestaan.

 

Peter van Egmond.