KOOSJER NATIONALISME! PION VAN ZION!
BREEK HET KOOSJERKARTEL!

Neocons en koosjer Nationalisme

Via allerhande denktanks en politieke netwerken gebruiken de neoconservatieven het Amerikaanse imperialisme, om zo de belangen van Israël en het wereldzionisme veilig te stellen. Deze denktanks en netwerken beperken zich allang niet meer tot christelijk rechts, Republikeinen en de Tea Party in Amerika, maar zijn inmiddels ook diep doorgedrongen binnen allerhande rechtse en (pseudo-) nationalistische kringen in Europa. Via die weg wordt de nationalistische oppositie langzaam maar zeker van binnenuit kapot gemaakt en via de pleitbezorgers van het koosjer nationalisme geïnstrumentaliseerd om de agenda van het wereldzionisme te dienen!

 

Een van de fundamentele overtuigingen waar deze beweging op gebouwd is, is dat het Israëls recht erkent om zichzelf te verdedigen. De reden hiervoor is dat Israël de schijnende ster van de democratie is. Als Israël valt, dan vallen wij. Wij, de EDL, streven dezelfde doelen na als Israël!” aldus EDL leider Tommy Robinson.

 

Om de agenda van koosjer nationalisten te begrijpen, moeten we allereerst kijken naar waar hun geldstromen vandaan komen. Hoewel dit in de schimmige wereld van deze bewegingen soms erg moeilijk te achterhalen is, lichtte de Sunday Times in 2011 een tipje van de sluier op. Onderzoek van de krant wees namelijk uit dat de multimiljonairs Ann Marchini en Alan Ayling de belangrijkste financiers achter de English Defence League (EDL) waren, een koosjer nationalistische organisatie in Groot-Brittanië.

 

 

Rabbijn Shifren, met baard, en Tommy Robinson geheel rechts op de foto.

 

Beiden zijn samen met de vooraanstaande EDL-ideoloog Chris Knowles, sleutelfiguren binnen de Europese tak van de Amerikaanse neoconservatieve denktank ‘The Centre For Vigilant Freedom‘ (CVF) en haar zusterorganisatie de ‘International Civil Liberties Alliance‘. Deze denktanks houden zich vooral bezig met het organiseren van internationale ‘counter-jihad’ conferenties voor geestgenoten en het ondersteunen van allerhande islamofobe en zionistische bewegingen. Veel geziene gasten op deze ‘counter-jihad’ conferenties zijn bijvoorbeeld de Partij Van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders, maar ook het Vlaams Belang (VB) van Filip Dewinter.

 

De financiering van het CVF wordt verzorgd door hun Chief Operating Officer Christine Brim. Niet ontoevallig werkt Brim daarnaast ook als senior vice-president voor het ‘Centre for Security Policy‘ (CSP), een andere zionistische denktank, dat sterke banden onderhoudt met neoconservatieve kopstukken zoals Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld en Richard Perle. De Amerikaanse journalist Jim Lobe wist treffend de aard van deze organisatie samen te vatten: “Een kleine denktank opgezet door de Amerikaanse wapenindustrie, rechtse stichtingen en zionisten.” Volgens hen is een wereldwijde Amerikaanse dominantie de enige weg naar ‘wereldvrede’. Op zijn beurt is deze denktank weer onderdeel van andere neoconservatieve organisaties, zoals bijvoorbeeld het ‘Project for the New American Century‘ (PNAC), het ‘American Enterprise Institute‘ (AIE) en het ‘Jewish Institute for National Security Affairs‘ (JINSA).

 

Deze laatste is een zionistische lobbygroep gericht op het behartigen van de belangen van Israël. Volgens JINSA is er géén verschil tussen de nationale belangen en veiligheid van de Verenigde Staten en die van Israël. Gezamenlijk waren deze neoconservatieve denktanks grotendeels verantwoordelijk voor het beleid van de regering-Bush Jr. Na 11 september 2001 (9/11) werden ze daarmee de architecten achter de ‘War of Terror‘, die toen door President George W. Bush uitgeroepen werd. Het wordt al snel duidelijk dat koosjer nationalisten zoals de PVV, Pegida, AfD het VB en de EDL en aanverwante organisaties geen enkele interesse hebben in het verdedigen van Europese belangen. Zij zijn onderdeel van een wereldwijd zionistisch netwerk dat er enkel op gericht is om de zionistische wereldmacht te consolideren. Via geldschieters en denktanks worden deze koosjer nationalisten gebruikt om de imperialistische ‘war of terror‘ te promoten en hun volgelingen als nuttige idioten op één lijn te krijgen met de agenda van het wereldzionisme.

 

KOOSJER NATIONALISME! PION VAN ZION!
BREEK HET KOOSJERKARTEL!

GEERT WILDERS:
AGENT VAN ISRAËL IN
NEDERLAND

“Wat de volkeren van Europa nodig hebben is zionisme. Israël verdient onze onvoorwaardelijke steun.” aldus PVV-voorzitter Geert Wilders

In heel Europa aanschouwen we momenteel een vijandige overname van het koosjer nationalisme. Iedere Europese natie kent wel zijn eigen pseudo-nationalistische vertegenwoordigers van Zion, die zich enkel bezighouden met het dienen van volksvreemde belangen en het promoten van een hatelijke en misleidende anti-islam agenda.

 

Tijdens de tijd die Geert Wilders binnen de neoliberale VVD door bracht, stond hij al bekend als een toonaangevende lobbyist voor Israëlische belangen. Dit is niet verrassend aangezien hij in zijn jongere jarenlange tijd in het land verbleef en op een Kibboets gewerkt heeft. Naar eigen zeggen voelde hij zich direct thuis. Later zou Wilders weer terug naar Nederland keren, om hier de politiek in te gaan. Met dank aan zijn voormalige Israëlische contacten wist hij sterke banden op te bouwen met zionistische politici en de kolonistenbeweging.

 

Toen Wilders in 2004 de VVD-fractie verliet en ‘Groep Wilders’ oprichtte, kon hij daarbij op financiële ondersteuning rekenen van allerhande Amerikaanse neoconservatieven en de ‘counter-jihad’ beweging (Pamela Geller, David Horowitz, Daniël Pipes, enz.). Uiteindelijk veranderde hij de naam van zijn beweging in ‘Partij voor de Vrijheid’ (PVV). In plaats van een Nederlandse vlag wordt de muur van het PVV-partijkantoor met een Davidster gesierd.

 

Daarnaast is Wilders kind aan huis bij de ambassade van Israël. Vanwege zijn vele bezoeken aan die ambassade verdenkt de AIVD hem ervan dat hij gevoelige politieke zaken doorspeelt aan de Mossad. Tijdens zijn politieke carrière bezoekt hij Israël meer dan veertig keer.

 

 

Holebi vlaggen aanwezig bij Pegida demonstratie op 18 juni 2016 in Breda
(geheel rechts op foto) Filip de Man (Vlaams Belang).

 

Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk voor een politicus die keer na keer kritiek uit op de vermeende dubbele loyaliteit van islamitische politici in Nederland.

 

De politieke retoriek van Wilders wordt getekend door een onvoorwaardelijke steun aan de zionistische onderdrukking. De focus van het buitenlandse beleid van de PVV ligt net als bij Herzl en de neoconservatieven op bij het bestrijden van de islamitische vijanden van Israël. Voor de zionisten representeert de islamitische wereld immers een van de laatste politieke en militaire bastions tegen de zionistische wereldheerschappij.

 

Met een mogelijke verkiezingsoverwinning voor Geert Wilders bij de volgende verkiezingen, bestaat er een kans dat deze zionist de premier van Nederland wordt.

 

 

Eigen volk laatst bij de PVV?

KOOSJER NATIONALISME! PION VAN ZION!
BREEK HET KOOSJERKARTEL!

VLAAMS BELANG:
VOORPOST VAN
ISRAËL IN DE VLAAMSE BEWEGING

“Israël is de voorpost van onze Europese beschaving. Israël is een eiland van democratie en vrijheid.” – VB-voorzitter Filip Dewinter.

 

 

Een belangrijke neoconservatieve denktank is het ‘American Enterprise Institute‘ (AEI). oOok hier weer vinden neoconservatieven zoals Wolfowitz, Perle en Cheney, maar bijvoorbeeld ook de ‘Nederlandse’ ex-politicus en islamcriticus Ayaan Hirsi Ali, een onderkomen. Deze denktank wordt gesponsord door Amerikaanse groot industriëlen zoals bijvoorbeeld ExxonMobil, Pfizer en Microsoft. Onder het voorzitterschap van Filip Dewinter ontwikkelde het Vlaams Belang (VB) (toen nog Vlaams Blok) een grote interesse in de AIE. Prominente ideologen binnen het VB, zoals Gerolf Annemans en Paul Belien, onttrokken steeds meer en meer van hun ideeën van het neoconservatisme. In 2007 resulteerde dit uiteindelijk in een bezoek van de VB top aan de Verenigde Staten, om daar steun te zoeken bij verschillende neoconservatieve organisaties en (ook hier weer) de ‘counter-jihad’ beweging. De neoconservatieve mix van zgn. ‘judeo-christelijke’ waarden en Israël als bondgenoot tegen ‘de moslimbarbarij’ werd al snel gemeengoed binnen de partij. Dit is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat er al langer connecties bestonden tussen de Vlaamse nationalistische beweging en het zionisme. Zo publiceerde het VB in 2001 al een pagina grote steunbetuiging aan Israël in haar Brusselse publicatie, nadat het land kritiek kreeg op een anti-racistische conferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban. Marc Joris, raadslid van het VB, schreef naast stukken voor het Vlaams-nationale blad ‘T Pallieterke, ook al voor het Belgisch-Israëlisch weekblad (de voorganger van Joods Actueel van de bekende zionist Michael Freilich!). Daarnaast schreef hij ook nog mee aan Dewinter’s boek ‘Inch’Allah?’ dat in 2009 gepubliceerd werd. In 2010 ging Dewinter nog een stap verder door een pelgrimstocht naar zijn meesters in Israël te maken. Samen met andere vooraanstaande koosjer nationalisten bracht hij een bezoek aan de Knesset (het Israëlische parlement), het holocaust museum Yad Vashem en de Israëlische grens.

 

 

VB-medewerker Sam van Rooy (links op foto) spreekt B’nai B’rith toe

 

Tijdens zijn toespraak in de Knesset benadrukte Dewinter nog maar eens dat er “een betere samenwerking tussen Europa en Israël moet komen in de strijd tegen ‘islamitisch fundamentalisme’.” Deze woorden leken verdacht veel op die van Geert Wilders, die het land een week eerder al bezocht had. Ter afsluiting brandde hij samen met de Israëlische vice-President van Ontwikkeling, Ayoob Kara, de Chanoeka-kandelaar om hun nieuwe vriendschap te symboliseren. Een jaar later bezocht vice-President Kara het VB in Antwerpen. Hoewel het officieel om een ‘privé bezoek’ zou gaan, is Kara in realiteit een belangrijke figuur binnen de regerende Likoed partij en de ‘strong man’ van de discrete diplomatie met koosjer nationalistische bewegingen in Europa. Dit bezoek was feitelijk een voortzetting van de banden die een jaar eerder in het Israëlische parlement al gesmeed waren. Samen met het N-VA behoort het VB inmiddels tot de zionistische voorpost in de Vlaamse nationalistische beweging. Het werd een thuis voor zionisten zoals Sam van Rooy, die na een carrière bij de PVV van Geert Wilders, politicus bij het VB werd. Hij schrijft daarnaast voor Joods Actueel en geeft toespraken voor zionistische organisaties zoals B’nai B’rith. Deze vergaande toenadering tot het zionisme en neoconservatisme werkt ook door op de satellieten van het VB, zoals VP, FvD, AfD en Pegida.

 

Forum voor Democratie deelt hetzelfde adres met de Stichting ALEH Israël, in Amsterdam. Er is geen ruimte bij het FvD om zionisme te kritiseren, laat staan om openlijk te pleiten voor een zelfstandige Palestijnse Staat naast Israel. Wij zijn nieuwsgierig om te weten waar hun donaties vandaan komen. In onze ogen zijn "FvD en de PVV twee handen op een zionistische buik!". Baudet is naast Wilders de zoveelste Pion van Zion!

 

 

Openlijke travestiet demonstreert mee bij Pegida demonstraties

 

Redactie Wij Europa.