Maandag 31 oktober 2022 rechtbank Arnhem

"Gerechtigheid!"
de terreur van "rugzakjes" in een wijk!

 

Op maandagmiddag 31 oktober was het eindelijk zover: het "rugzakje" P.C. moest voorkomen wegens belediging -en bedreiging van ondergetekende.
De zaak was inmiddels alweer 3 jaar vertraagd, o.a. door oponthoud van de "Corona pandemie". Maar verdachte P.C., "zo dom als een ui", had eerst voor elkaar gekregen de zaak te laten seponeren, omdat ze nooit eerder met Politie en Justitie in aanraking was gekomen. Ik ging met mijn advocaat Johan Mühren overleggen of er toch nog mogelijkheden waren om deze zaak voor de rechter te brengen. Ik had het geluk om een nieuwe strafrechtelijke zaak te starten, waarin "mevrouw" de verdachte was.

 

Sepot opheffen.
Dit sepot moest -en zou ik ongedaan maken. Het "rugzakje" was zo dom om met een aantal minderjarige kinderen uit de wijk een bankje "kapot" te maken, waarin zij als verdachte te boek stond wegens openlijke geweldpleging. Helaas vond de rechter de bewijslast in deze zaak te gering om aan te wijzen wie of wat had gedaan, dus zij ontsprong deze dans. Het bankje, waar veel bezoekers van de Beijer en de wijk van gebruik maakten, was gesloopt en de daders ontsprongen de dans. Maar welke volwassen vrouw gaat nu in de avond met kinderen op een bankje springen met de bedoeling dit bankje kapot te maken, vóór de deur van iemand anders, terwijl zij aan de overkant van hetzelfde pleintje woont. Pure provocatie, net als haar jongste dochter, die destijds op de steigers ging zitten, exact voor onze deur.

 

 

Vernielde bankje

 

G.V. de man die P.C. gebruikt.
Maar doordat zij in de nieuwe zaak verwikkeld was, gingen wij middels het haakje constructie ervoor, zodat de zaak van het gesloopte bankje door het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw naar voren zou worden gehaald. De dag brak aan om samen met mijn oudste dochter Riana -en buurman John Mus de rechtbank te bezoeken. Aldaar zagen we de verdachte P.C. en G.V., die in een andere zaak mijn dochter Sigrun met dood had bedreigd. G.V. is zo stoer om kinderen uit te schelden èn te bedreigen, zodat iedereen kan bedenken dat er heel wat mis is in zijn bovenkamer. Daarom is G.V. meerdere jaren onder verplichte behandeling geweest in psychiatrische inrichting Wolfheze. De apotheek bezorgt dagelijks de nodige medicatie om het heerschap rustig te houden. Iedereen die niet meegaat in de dwangneurose van dit "rugzakje" krijgt ruzie met hem. Meerdere buren en buurtgenoten zijn helemaal klaar met dit heerschap, wat resulteert in een heel kort lontje van allen wegens zijn opvliegerige gedrag.

 

 

Rechtszaak tegen P.C.

 

De rechter.
De rechter in de zaak met P.C. liet haar uitvoerig aan het woord. We kwamen er al snel achter dat ze een bewindvoering heeft en geen cent te makken heeft, ofwel arm is. Daarom gebruikt G.V. haar om dingen te laten doen, die hij zelf niet durft -of wil doen. Hij koopt deze simpele vrouw om met geld en/of boodschappen, en dan weer met alcoholische versnaperingen.
Toen de vrouw in de beginperiode op het pleintje kwam te wonen, belde ze ook bij iedereen aan voor geld en drank, wat je natuurlijk nooit meer terugkreeg wanneer je daar intrapte. Een beetje junkie gedrag wat verslaafden vaker doen: aanbellen bij buren of buurtgenoten om boodschappen of geld te scoren, in de wetenschap dat je later kan fluiten naar je geld.
Wanneer P.C. aan het woord was, kon je al snel horen dat deze "dame" niet de hoogste opleiding op school heeft genoten, en sommige zaken die de rechter aan haar vroeg, begreep ze ook niet direct.

 

Maar goed, niet iedereen hoeft hoogopgeleid en/of intelligent te zijn. Ze gaf ruiterlijk toe dat zij mij beledigd had, en de andere belediging kwam op rekening van haar oudste dochter K.T., die ook in deze zaak gehoord is geweest, en mede een sepot heeft opgeleverd. Haar zoon R.T. is eerder veroordeeld geweest voor het gooien van zwaar vuurwerk naar ons gezin, waarover wij al eerder bericht hebben in Wij Europa; dit artikel is te lezen op onze internetpagina. Haar zoon R.T. is eerder veroordeeld voor het gooien van zwaar vuurwerk naar ons gezin waarover wij al eerder bericht hebben in de Wij Europa en dit artikel is te lezen op onze internetpagina. (1)

 

 

Uitspraak Rechtszaak tegen P.C.

 

Overlast.
Aan de hand van al het gebeuren waar dit gezin bij betrokken is (geweest), mogen we stellen dat ze voor heel wat overlast -èn ongemak op het plein zorgen. We hebben een buurman gehad die al is vertrokken door de overlast van jongeren, die zó tegen zijn deur hebben getrapt, dat deze wiskunde leraar in een overspannen toestand de wijk is uitgevlucht.
En óók hier duikt weer de naam op van mevrouw P.C., die de jongeren volgens deze buurman aanspoorde om terreur uit te oefenen jegens hem, omdat hij de jongeren destijds verzocht om niet op de steigers lopen, die er tijdens de renovatie stonden. Stèrker nog, de steigers waren gedeeltelijk onklaar gemaakt, zodat er in de ochtend levensgevaarlijke taferelen ontstonden, toen de bouwvakkers op de steigers klommen en deze bijna in elkaar zakten.

 

Jongeren ophitsen om strafbare feiten te doen.
De wijk Geitenkamp kent een ware vuurwerk traditie, waar ook ik vierkant achter sta. Met Oud & Nieuw ben ik een vurig voorstander van het vieren van Oud & Nieuw d.m.v. het afsteken van legaal vuurwerk rond middernacht.
Maar P.C. en vooral G.V. proberen de jongeren te verleiden om allerlei dingen te verrichten en zèlf de dans te ontspringen. Zo heb ik de ouders van een meisje gesproken -en het meisje in kwestie zelf die toegaf, dat zij in opdracht van P.C. beledigingen moest begaan aan mijn adres, omdat P.C. daarom gevraagd had. Met de ouders en het meisje in kwestie alles uitgesproken en zand erover. Iedereen is jong geweest en niemand heeft de wijsheid in pacht, ook ik niet. We hebben nooit meer last gehad van het meisje in kwestie. En met de opa van dit meisje heb ik zo ongeveer mee op de kleuterschool gezeten. Maar goed, kinderen laten zich nu eenmaal gemakkelijk verleiden om bepaalde dingen te doen. Zo hebben wij hier op het pleintje een aantal brandstichtingen gehad waar je "U" tegen zegt. Hier gingen om de haverklap afvalcontainers in de fik: een DIXI-ECO Toilet (waar de bouwvakkers gebruik van maakten), de schaftkeet van de bouwvakkers, alles wat maar kon branden is in de fik gezet. En de afzender(s)? Onbekend. Maar degene(n) die dit promootte(n), moeten wel weten dat als -/ wanneer er daders opgepakt worden, die minderjarig zijn: de ouders betalen de rekening.

 

Bronnen:
Leefbaarheid, wat is dat?
http://www.nvu.nu/scholing14.htm
Bron: Wij Europa 73 - jaargang 19 - Maart 2020, pagina 16 & 17.

 

 

Constant Kusters partijleider NVU, met zijn oudste dochter Riana aanwezig bij de rechtszaak.

 

De terreur van hangjongeren.
De terreur, gepleegd door hangjongeren in een wijk, is voor veel bewoners vaak een reden om te gaan verhuizen. En Politie en Justitie staan vaak voor een onmogelijke taak om dit meteen aan te pakken. Het ontbreekt hun vaak aan de wettelijke middelen om te handelen. Het tegen ramen aantikken en deuren trappen valt vaak onder vandalisme, en niet meteen onder openlijke geweldpleging.
Maar wat nòg erger is dat zo'n groep hangjongeren opgehitst gaat worden door een stel "rugzakjes", die deze kinderen gebruikt als een "wapen" tegen buren, waarmee zij in onvrede leven. En wanneer dat gebeurt wassen deze "rugzakjes" hun handen in onschuld, en de kinderen -en hun ouders kunnen bijvoorbeeld opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld het vernielen van eigendommen -of het in brandsteken van goederen.

 

 

Tuig die proberen de deur in te trappen bij de buurman van nummer ...

 

Buurman van nummer --.
Mijn buurman van nummer ... is om deze reden weggevlucht uit de wijk, omdat hij zich zo bedreigd voelde, en zich ook niet door Vivare (woningbouwvereniging) gesteund voelde, en ook in deze periode in de steek gelaten door Politie. Politie en Justitie proberen deze zaak echt wel tot een goed einde te brengen. Maar het is meer dan wat de wettelijke mogelijkheden zijn. En Vivare is in dit soort zaken ècht slecht bezig: hier moeten ze zich opstellen als een lerende organisatie, die niet alle verantwoordelijkheden van zich afschuiven, wanneer meerdere buren -en wijkbewoners aangeven, dat bepaalde buren overlast veroorzaken en dus hierdoor het woongenot van andere huurders verpesten. Maar voordat alles zover is om bepaalde "rugzakjes" weg te krijgen moet een zaak worden opgebouwd. Dan zijn de uitvoerende organisaties vaak al jaren verder en de terreur van de opgehitste hangjongeren en de "rugzakjes" gaat gewoon verder. Maar de Vivare woningbouwvereniging is niet geheel in gebreke gebleven, want ze hebben wel degelijk andere huurwoningen aan de twee "rugzakjes" aangeboden. Maar ze verplichten -of dwingen om te verhuizen, zodat de overige bewoners weer een normaal woongenot kunnen krijgen is haast onmogelijk zonder een rechtszaak.

 

 

Vernielde bewakingscamera

 

Bewakingscamera's worden gestolen & vernield.
De vernieling gaat door op het pleintje: zelfs de bewakingscamera van de bewoners worden vernield en/of gestolen. Maar de dappere bewoners plaatsen daarna nieuwe camera’s hoger aan de gevels om niet te willen buigen -of te breken voor dit tuig.

 

 

De bouwkeet van Talen in brand gestoken door tuig!

 

"Psychiatrische patiënten" in een woonwijk.
Het is natuurlijk een discussie die al een hele tijd woedt in politiek Nederland: wat te doen met patiënten die je in woonwijken plaatsen tussen "normale" mensen. Deze patiënten moesten de psychiatrische inrichtingen verlaten en weer teruggaan in de woonwijken. We hebben in onze wijk Paasberg & Geitenkamp met succes voorkomen dat er een halve "Tbs-Kliniek" kwam in het voormalige bejaardentehuis de Paasberg met 200 gestraften. Maar je ziet nu dat er, zonder bekendmaking vooraf, nieuwe "rugzakjes" met hun medicatie -en stoornis in onze straten en wijken komen wonen. En het gaat gewoon maar door! Een oplossing voor dit probleem komt er maar niet en het ettert maar door. Net als zoveel andere problemen in Nederland niet "willens en wetens" opgelost worden door de Haagse kliek, die een puinhoop van ons land maakt. Vastgestelde patiënten met hun aandoeningen -en medicatie behoren door professionals geholpen te worden, om te wonen en te leven in de inrichtingen die nu leeg staan. Dan kunnen ze daar hun terreur uitoefenen, dus niet in de straten en wijken waarin ze nu leven. De overlast die de meeste van dit soort patiënten opleveren is voor wijkbewoners niet te harden, waarbij ook hun achtervolgingswaanzin geen grenzen kent.

 

 

Vernielde bewakingscamera

 

Bovenwoning.
Wanneer je in een bovenwoning woont en je hebt een balkon en je kijkt toevallig naar de tuin van het "rugzakje", dan begint hij/zij meteen te gillen en te schreeuwen. Sterker nog: hij/zij pakt zijn zaktelefoon -en begint je te filmen. Van rustig op je balkon zitten met een kopje thee en koekje is dan geen sprake meer. Hetzelfde is voor een onderbuurman die in een benedenwoning woont en in de tuin zit, daar is de stank van de hondenstront af en toe niet te harden en de vliegen die daarop af komen is vreselijk. "Rugzakjes" hebben nog nooit van opruimen gehoord, ze kennen het woord niet eens. En wanneer iemand dan ook nog eens een tuin heeft, die eruitziet als een halve dierentuin met allerlei vogeltjes en vissen, wat op zich prachtig is, produceren de vogeltjes, zeker de exotische vogeltjes, uiteraard allerlei geluiden dag en nacht. En dat moet zich allemaal verdragen in onze wijk. Maar wanneer het "rugzakje" een achtervolgingswaanzin heeft, en denkt iets achter iedere boom te zien staan, en dan iedereen die hem/haar aankijkt gaat uitschelden, dan mag je jezelf toch weleens gaan afvragen hoelang het duurt, voordat iemand ze dan een paar correctieklappen gaat geven, omdat er met zo'n ["rugzakje"] persoon niet te leven is.

 

 

Aangifte buurman 1 vanwege vandalisme van tuig

 

Correctieklappen.
Geweld toepassen mogen we nooit goedpraten en dat doe ik ook niet. Maar wanneer je iedere dag met een "rugzakje" geconfronteerd wordt, die totaal niet voor rede vatbaar is, en je iedere dag loopt uit te schelden en te koeioneren, dan snap ik wel dat iemand een keer de vuist uithaalt.
Maar feitelijk ontloopt een woningbouwvereniging, maar vooral de politiek, hierbij weg van hun verantwoordelijkheid. Deze mensen kunnen -en mogen helemaal niet met hun ziektebeeld in een woonwijk tussen de "normale" mensen met kinderen wonen. Omdat zij zich gewoon niet willen gedragen en zij zo'n kort lontje hebben, dat ze iedere keer ontploffen bij het minst of geringste. En ik denk dat iedereen dit verhaal wel kent in zijn -of haar buurt met dit soort figuren. En ik roep dan ook iedereen op, om op legale -en vreedzame wijze dit soort "rugzakjes" aan te pakken. Doe aangifte wanneer ze over de scheef gaan, praat met je woningbouwvereniging over de overlast, die je ervaart en probeer je met zoveel mogelijk buren te verenigen om tot een aanpak te komen. Het laten voortbestaan van dit soort problemen kan leiden tot veel ernstigere ontsporingen dan hier zojuist beschreven. Onze woonwijken zijn geen verlengstuk van een psychiatrische inrichting -of experiment van een mislukte politiek project in dit opzicht. Wijkagenten moeten veel meer inspraak hebben -en krijgen van toewijzing van waar je mensen in een wijk gaat plaatsen. Zij kennen de wijk hebt beste. En uiteraard is dit geen betoog, dat mensen, die ziek in hoofd zijn, niet geholpen mogen worden. Juist wèl helpen en die mensen blijven behandelen op de locaties die daarvoor geschikt zijn, maar niét in woonwijken -of straten, waar zij door hun gedrag hele straten terroriseren -èn jonge kinderen de stuipen op het lijft jagen door met dreigementen -en scheldpartijen.

 

 

Aangifte buurman 1 vanwege vandalisme van tuig

 

Honden.
Persoonlijk heb ik altijd honden gehad. Ik ben in mijn jeugd grootgebracht in het bijzijn van honden. Maar wanneer je een hond of meerdere honden hebt, en je gebruikt deze honden alleen maar mee om te fokken, dan ben je in mijn ogen een broodfokker, en misbruik je deze honden alleen maar om er geld mee te verdienen. Zeker wanneer je keer op keer je honden laat dekken, nadat ze net een nestje hebben gehad. Maar wanneer je zelf een "rugzakje" bent, heb je uiteraard geen gevoel of empathie naar honden toe en dan denk je alleen maar aan de euro's. Niet verwonderlijk dat er op ons plein dus ook een hondenfokkerij zit, waar het alleen maar gaat om winst te maken, en niét over de gezondheid van die hondjes. En wanneer je zo ziek bent, dat je honden midden in de nacht gaat uitlaten, ben je wel helemaal gestoord. Iedere hondenliefhebber weet, wanneer je een hond flink driemaal daags uitlaat, dat het voldoende moet zijn. Maar wanneer je ook nog midden in de nacht gaat lopen spoken om je honden uit te laten van 2:00 uur in de nacht tot 3:00 uur, en jij denkt, dat er dan geen kinderen mogen spelen op straat, omdat ze lawaai maken, omdat jij dan wilt slapen. Terwijl je eerst afgekeurd was, en je nu met pensioen bent, denk ik, moet je toch maar terugkeren naar je voormalige woonplaats Wolfheze.

 

 

 

31 december 2022 proberen boefjes wederom een camera te vernielen / stelen

 

Bron: Wij Europa 84 - Jaargang 21 - December 2022

 

Auteur: Constant Kusters.