PVV multi-etnische partij

 

 

De systeempers heeft een beeld geschapen van de PVV als een partij die tegen de vreemdelingen is. Een blik op deze partij laat toch duidelijk iets anders zien. De PVV is gewoon net als alle andere partijen een multi-etnische partij.

 

Raymond de Roon, Tweede Kamerlid van de PVV en gemeenteraadslid in Almere, is sinds 1986 getrouwd met een Costa-Ricaanse rechter die hij ontmoette op een conferentie over rechtspleging in Midden-Amerika. Uit een eerder huwelijk heeft hij twee dochters. (1)

 

Petra Kouwenberg, Turks-Nederlands Provinciale Statenlid van de PVV in Gelderland. Zij wist zogenaamd niets van haar dubbele nationaliteit. Dat is wel erg onwaarschijnlijk. De PVV meet duidelijk met twee maten! (2)

 

Teun van Dijck, Tweede Kamerlid van de PVV is gehuwd met voormalig Miss Curaçao Jasmin Clifton en heeft twee kinderen. (3)

 

Geert Wilders stapt op 31 juli 1992 voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Ditmaal met de joods-Hongaarse diplomate Krisztina Marfai in Boedapest. Zij hebben geen kinderen. (4)

 

Barry Madlener is woonachtig in Rockanje en heeft gedurende zijn jeugd samen met zijn ouders en oudere zus in het Zuid-Hollandse kustplaatsje Oost-Voorne gewoond. Later is hij naar Rotterdam verhuisd om te studeren. Madlener heeft een relatie met de van oorsprong Kroatische Jelena, waar hij sinds 2002 mee samenwoont. Zijn grootste liefde heeft hij destijds leren kennen op het fractiekantoor van Leefbaar Rotterdam, zo vertelde fractievoorzit-ter Ronald Sorenson in de uitzending van Editie NL van 5 juni 2009.Madlener gaf aan in een interview voor HP/De Tijd dat 'het hem opviel dat bij Leefbaar Rotterdam de meeste partijgenoten een buite-nlandse partner hadden' en 'dat hij nu bij de PVV hetzelfde ziet'. Zo is de partijleider getrouwd met een Hongaarse. De partner van Madlener is lid van de Rooms-katholieke kerk en in het bezit van zowel de Nederlandse als de Kroatische nationaliteit. (5)

 

James Emanuel Johan Willem Sharpe geboren op 9 november 1962 in Eindhoven, is een Nederlands zakenman, politicus en atleet. Van 17 juni tot 19 november 2010 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de PVV. Daarvoor was hij actief in de telecomindustrie en als hordeloper in de atletieksport. Sharpe is van Antilliaanse komaf, studeerde financiele economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Sharpe's vader is Arubaan, zijn moeder Nederlandse. Hij is getrouwd met een Roemeense en heeft twee dochters uit een vorig huwelijk met een Hongaarse. Hij is woonachtig in het Roemeense Sangeorgiu de Mure (district Mure). (6)

 

Wilders grootvader Ording kampcommandant in Fort Honswijk!
Ording slaagde er in om in Nederland opnieuw carriere te maken, ditmaal in het militaire gevangeniswezen. In de rang van majoor gaf hij leiding in het beruchte interneringsoord voor collaborateurs Fort Honswijk waar vandaan ook de deportatie van honderden (Nederlandse) NSB-ers en SS-ers naar Nieuw-Guinea plaatsvond. Ording stond bekend als een sadistische kampcom-mandant. (7)


In 1961, twee jaar voordat hun kleinzoon Geert er geboren zou worden, vestigden Ording en ziin vrouw zich opnieuw in Venlo. Volgens Wilders woonden zijn grootouders 'op een halve kilometer afstand' bij hem vandaan en bezocht hij hen vaak. Opa Ording zou overlijden in 1976. Zes jaar later, Geert was toen 18 jaar, stierf oma Johanna. (8)

 

De grootvader van Wilders Ording was adjunct-directeur financieel toezicht in Oost-Java, waar hij trouwde met Johanna Meijer, afkomstig uit een bekende joods-Indische familie. In 1934 werd hij ontslagen wegens 'ernstig wangedrag' en werd zijn terugkeer naar Nederlands-Indië (hij was op verlof in Nederland) niet vergoed. Ook kreeg hij geen pensioen. (9)

 

 

 

Constant Kusters.

 

 

 

 

Bronnen:

(1) Raymond de Roon Wikipedia
(2)http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8030/De_PVVer_Petra_

Kouwenberg,_onwetendheid_of_trauma%3F
(3) http://nl.wikipedia.org/wiki/Teun_van_Dijck
(4)http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders
(5) HP / De Tijd juni 2009
(6)James Sharpe Wikipedia
(7) "Ording was een uitgesproken sadist." (Kampmisstanden 1944-1952 pag. 69)
(8) De Groene Amsterdammer - Wreker van zijn Indische grootouders
(9) http://welingelichtekringen.nl/geert-wilders-heeft-indische-wortels.html