Geachte heer Goossens,

 

Ingevolge de Artikelen 14 en 15 van de statuten van de Vereniging Forum voor Democratie delen wij u mede dat het partijbestuur van FVD het voornemen heeft u te royeren als lid van Forum voor Democratie omdat u de partij op onredelijke wijze heeft benadeeld.

 

Wij verwijzen naar een artikel in "De Kanttekening" van 25 augustus j.l., waaruit blijkt dat een NVU-lid heeft meegewerkt om de FVD-bijeenkomst op 10 maart 2017 in Badhoevedorp te organiseren. Er wordt de suggestie gewekt, dat FVD op de hoogte was van het feit dat één of meer van haar leden ook lid van de NVU zijn. Dat was niet het geval. De krant/site stelt dat apps en mails over het organiseren van die bijeenkomst in haar handen zijn. Daarvan is ook het één en ander gepubliceerd. Op grond van deze feiten en omstandigheden hebben wij moeten concluderen dat u het in deze publicaties bedoelde NVU-lid bent. Voor de gevolgen van uw handelen verwijzen wij u naar de verschillende perspublicaties die banden suggereren tussen FVD en de NVU. Deze publicaties kunnen buitengewoon schadelijk zijn voor FVD en hierdoor wordt FVD op onredelijke wijze benadeelt. Voor het overige verwijzen wij u nog naar het zojuist gepubliceerde persbericht op de website van FVD:  

 

https://fvd.nl/actueel/fvd-royeert-nvu-infiltrant

 

U kunt zich nog verweren tegen bovenvermeld voornemen. U kunt daartoe binnen twee weken na dagtekening van dit schrijven reageren bij het bestuur. Vervolgens zal het bestuur een definitief besluit nemen.

 

Hoogachtend,

 

Namens het voltallige bestuur van Forum voor Democratie (FVD)

 

Mr. Drs. H. Otten
Bestuur

Forum voor Democratie (FVD)
Herengracht 74
1015 BR Amsterdam

 

 

 

Geachte heer Otten,

 

Graag wil ik u erop wijzen dat nergens op een inschrijfformulier van het FvD staat dat een dubbellidmaatschap verboden is.


In mondelinge gesprekken met meerdere FvD bestuurders ben ik altijd open en eerlijk geweest over mijn lidmaatschap van de NVU. Tegenover Thierry Baudet heb ik altijd duidelijk gemaakt dat ik tegen de "zionistische controle" in de Westerse wereld ben.


Ik heb zelf groen licht van jullie gehad om Constant Kusters te uit te nodigen voor het evenement in Badhoevedorp.


Een mooi verslag van Badhoevedorp heeft gestaan in het magazine Wij Europa maart uitgave, partijblad NVU. En in meerdere NVU-journaals heeft partijleider Constant Kusters positieve reclame gemaakt voor FvD. We hebben opgeroepen om voor FvD te gaan stemmen en de partij geholpen om twee zetels te kunnen halen.


Thierry Baudet heeft altijd gezegd dat hij open staat om met iedereen en alle partijen samen te gaan werken op de standpunten waar we het mee eens zijn. We kunnen gewoon constateren dat dit niet meer waar is.
Uit eigen portemonnee heb ik de zaal geregeld in Badhoevedorp en de folders laten drukken. Wanneer jullie toch niets met mij van doen willen hebben, misschien een optie om dit dan terug te betalen? Het gaat om een bedrag van 480 EUR.


Nu de heksenjacht is geopend op NVU leden binnen FvD, wil ik u vragen wie de volgende slachtoffers gaan worden: gaan voormalige leden van de CD, CP’86, NB, LPF of NSB ook allemaal geroyeerd worden? Jullie kunnen beter de naam van de partij gaan veranderen in Forum voor Democratuur. Uw club is een instrument van het “koosjerkartel” geworden, welke geen kritiek duldt op Israël, de “Joden” en het zionisme.


De samenwerking ging goed totdat de zionisten binnen de partij zich niet meer lekker voelden door de discussies die gevoerd werden in de geheime facebook groep “FVD leden”. In mijn optiek en uit eigen ervaring merk ik dat het “koosjerkartel” misschien veel groter is dan het “partijkartel”.


Nooit heb ik de intentie gehad om te infiltreren. Mijn intentie was om samen te werken, net zoals jullie nu doen met Leefbaar Rotterdam.


Het “koosjerkartel” maakt jullie groot om de islamisering te bestrijden, maar straks maken ze jullie ook klein. Breek het “Koosjerkartel”!

 

Voor Nederland en Europa!
Alexander Goossens