WAT GAAN WE STEMMEN OP 15 MAART?


4 MAART STEMADVIES NVU DEMONSTRATIE DEN HAAG!

 

 

De sprekers voor deze demonstratie zijn:

 

Constant Kusters partijleider van de NVU, zal spreken over de gevolgen van een kabinet linksom of rechtsom. Een stemadvies waarop men het beste kan stemmen! En de uitwerkingen van de jarenlange “terreur” van het partijkartel inzake massa-immigratie en de instroom van gelukzoekers! En de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

 

Peter van Egmond (Partijsecretaris van de NVU) die ingaat over de “gevaren” van uiterst-linkse politieke partijen.

 

Evilette van de Vrijbuiterspartij

 

Noorse gastspreker Morten L., die ingaat over de gevolgen van de massa-immigratie en asiel-invasie in Noorwegen.

 

Vlaamse kameraad Wesley Hendrickx wat zijn de jarenlange gevolgen van het cordon sanitaire waarmee het Vlaams Blok nu Vlaams Belang jarenlang mee te maken heeft in Vlaanderen.

 

De ordedienst is in handen van Michel Boerboom en René Rütze. Voor deze demonstratie is er een perswoordvoerder die alle vragen van de systeempers en het mediakartel voor zijn rekening neemt: Constant Kusters partijleider NVU.
Niemand spreekt dan ook verder met de pers! Hou je ook aan deze regel en verwijs de persmuskieten door naar de perswoordvoerder!

 

Deze demonstratie zal in het teken staan van een Europa der Volkeren en Vaderlanden! Wanneer je vaderland je lief is, demonstreer je mee voor eer en geweten!

Aanvang 13:00 uur t/m 16:00 uur Den Haag Centraal Station.

Plattegrond met de te lopen route volgt nog.