Germaan zijn is geen misdaad!


Een prachtige leerzame bijeenkomst in Antwerpen onder het thema: Germaan zijn is geen misdaad!

 

Op zaterdag 25 juni zijn we per trein naar het prachtige Antwerpen afgezakt. Op tijd aangekomen gingen we eerst een hapje eten om daarna samen met onze Vlaamse kameraden een biertje te drinken in de De Leeuw van Vlaanderen. Daar werden wij warm en hartelijk welkom geheten met prachtige historische muziek, die wij uit volle borst meezongen.

 

 

Wesly Hendrickx (geheel rechts op de foto), de nieuwe woordvoerder van de Autonome Nationalisten Vlaanderen, heet alle kameraden welkom.

 

Rond 20 uur opende Wesly Hendrickx, de nieuwe woordvoerder van de Autonome Nationalisten Vlaanderen, de avond, waarna hij het woord gaf aan Wim Verreycken (oud-senator namens het Vlaams Belang en medeoprichter van het Vlaams Blok) met zijn heldere betoog over het Germanendom. Hij ging dieper in op de oorsprong en de gebruiken van de Germanen. Zij voerden oorlog, schilderden zich volledig blauw en renden nakend af op de Romeinse tegenstanders. De Germanen maakten het de Romeinen aardig moeilijk en waren dappere en woeste strijders.

 

 

Wim Verreycken (oud-senator van het Vlaams Belang en medeoprichter van het Vlaams Blok)

 

De rol van de vrouw was een stuk vrijer dan in de islam, het jodendom en het christendom. De vrouw was de gelijke en streed mee met de mannen in veldslagen. Overigens had zij ook de sleutel van het huis en bestierde zij tevens de huishouding. Het cliché werd doorbroken dat Germanen enkel Duitsers zijn met blonde haren. Het woord Germaan heeft een bredere betekenis dan wat men er in de systeempers van maakt. De Germanen zijn polytheïsten en geen monotheïsten. Het monotheïsme vindt namelijk zijn oorsprong in het Midden-Oosten.

 

 

Constant Kusters, de partijleider van de NVU, spreekt de zaal toe.

 

Na de pauze kwam de partijleider van de NVU aan het woord. Constant Kusters sprak zoals wij van hem gewend zijn uit het hoofd over verschillende actuele onderwerpen. De brexit, de massieve stemmenwinst van de FPÖ in Oostenrijk, het verzet tegen de AZC’s in Nederland en de misgeboorte van de Belgische staat kwamen uitvoerig aan bod. Hij liet nog een originele Ahnenpas zien wat in de lijn lag van het onderwerp. In de nieuwe documentaire ‘Baas in eigen land, het vervolg!’ zal een stukje van zijn toespraak te zien en te horen zijn. De aanwezige toeschouwers vonden het prachtig gezien het vele applaus dat hij ontving.
Wij danken onze Vlaamse kameraden voor deze leerzame en prachtige avond in het schitterende Antwerpen!