NVU

 

PERSVERKLARING: GEEN AZC IN ELDEN – GRENZEN DICHT NU! OPVANG IN EIGEN REGIO! - DEMONSTRATIE 25 JANUARI TEGEN HET AZC IN ELDEN!

 

 

 

Arnhem, 23 januari 2016.

 

 

 

AZC SPANDOEKEN NEE! WORDEN VERWIJDERD DOOR POLITIE! WELKOM VLUCHTELINGEN MET RUST GELATEN DOOR DE POLITIE?

 

Demonstratie 25 januari 2016 AZC IN ELDEN! GRENZEN DICHT OPVANG IN EIGEN REGIO! Aanvang 19:00 uur Elderhoeve (Elderhofseweg 51) Elden!

 

 

 

Volksgenoten,

 

 

 

Bij iedere demonstratie hebben wij last van “tegenwerkingen” links-fascisten die de boel willen verstoren, gemeentes die tegenwerken. Eerlijk is eerlijk, links-fascisten zijn op sterven na dood. De gemeentes hebben begrepen dat het verbieden (of onmogelijke beperkingen opleggen) van demonstraties leidt tot de stap naar de bestuursrechter waar wij verboden tot nu toe altijd succesvol aangevochten hebben.

 

Van dit alles hebben wij niet of nauwelijks last gehad bij deze demonstratie-aanvraag.

Wat wel komisch of eerder hilarisch was het volgende, we wilden graag op 10 plaatsen in Elden spandoeken ophangen, heel hoog 4,5 meter van de grond, zoals in de gemeenteverordening staat beschreven. Met de tekst AZC NEE! & GEEN AZC IN ELDEN! We belden vervolgens naar Arndt Stroink, manager Openbare Orde en Veiligheid Kabinet Burgemeester en hij zegde vervolgens toe om ons een plattegrond te geven en uit te werken waar wij dit mochten ophangen in Elden.

 

Een paar uur later belde hij mij terug en zei hij dat het ineens niet kon, willekeur, politieke tegenwerking? Ik confronteerde hem met de welkom spandoeken in de wijk Lombok bij de koepelgevangenis die daar wel hingen. Hij zei tegen mij dat hij ernaar zou kijken en tot op de dag van vandaag hangen ze er nog ….


Concreet:  voorstanders van gelukszoekers mogen wel wijken volhangen met spandoeken en tegenstanders schijnbaar niet. Waarom is het spandoek niet weggehaald in Lombok en worden onze spandoeken wel meteen weggehaald? Gemeente en politie blind aan het linkeroog?

 

De route: Elderhoeve, Westerveldestraat Klapstraat, Rijksweg West, Meester Merkxstraat, Westerveldestraat en eindigt bij Elderhoeve. Toespraken worden gehouden bij de Elderhoeve en op het pleintje gelegen aan de Brink / Brinksestraat / Rijksweg West.

 

Bijgesloten de regels die de gemeente/ politie ons heeft opgelegd bij de aankomende demonstratie.

 

1. De betoging vindt plaats op maandag 25 januari 2016. De betoging start bij Elderhoeve, gelegen aan de Elderhofseweg 51 te Arnhem en voert dan over de voert over de Westerveldestraat, Klapstraat, Rijksweg West, Meester Merkxstraat, Westerveldestraat en eindigt bij Elderhoeve. Eventuele toespraken kunnen - zoals afgesproken tijdens het overleg op 8 januari jl. - bij het begin en aan het einde van de betoging worden gehouden bij Elderhoeve aan de Elderhofseweg 51 en op het pleintje gelegen aan De Brink/ Brinksestraat/ Rijksweg West.

 

2. De betoging vangt aan om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 21.00 uur.

 

3. De organisator zorgt ervoor dat de onderhavige voorschriften en beperkingen vooraf aan de deelnemers van de betoging bekend zijn gemaakt.

 

4. De organisator blijft op maandag 25 januari 2016 voor en tijdens de betoging telefonisch bereikbaar voor de politie.

 

5. Indien de organisator het vermoeden krijgt dat beduidend meer dan 100 personen aan de betoging deel zullen nemen, meldt hij dit terstond aan de heer (bekend bij de organisatie) van de Politie
(telefoonnummer: bekend bij de organisatie).

 

6. De organisator draagt zorg voor een eigen ordedienst, welke een omvang kent van (minimaal) 10% van het aantal deelnemers aan de betoging. Leden van de ordedienst dienen herkenbaar te zijn door middel van het dragen van een armband met het opschrift 'ordedienst'. De leden van de ordedienst doen al hetgeen in hun macht ligt om een regelmatig verloop van de betoging te bevorderen.

 

7. Het is deelnemers aan de betoging verboden bivakmutsen, sjaals, helmen, capuchons of andere attributen op of aan het hoofd te dragen, indien men daarmee onherkenbaar wordt.

 

8. Het doen van uitlatingen en het meedragen van vlaggen, spandoeken en beeltenissen is niet toegestaan indien de uitlatingen, vlaggen, teksten op spandoeken en (betekenis van) beeltenissen discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

 

9. Het is deelnemers aan de betoging verboden voorwerpen met zich te dragen of voorhanden te hebben die naar het oordeel van de politie een gevaar voor de openbare orde kunnen opleveren. Als zodanige voorwerpen worden in ieder geval beschouwd: blikjes en (glazen) flessen, en lange en/of dikke vlaggenstokken.

 

10. Alle aanwijzingen en/of bevelen, door Politie en door of namens de burgemeester, welke gegeven worden voor, tijdens en na de betoging in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Ik wijs u er op dat ik op grond van artikel 7 van de Wet openbare manifestaties degenen die aan een betoging deelnemen opdracht kan geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan, indien in strijd wordt gehandeld met een voorschrift of beperking zoals door mij gesteld.

Tot slot wijs ik u er op dat ik op een later moment - mocht nieuwe informatie van de politie daartoe aanleiding geven - aanvullende of afwijkende voorschriften en beperkingen kan stellen ten aanzien van de door u op maandag 25 januari 2016 te houden betoging.

 

Hoogachtend,
De burgemeester van Arnhem,

Drs. Herman Kaiser.

 

 

 

Constant Kusters
Voorzitter NVU.

In samenwerking met platform AZC Elden Nee!

 

 

https://www.facebook.com/AZC-ELDEN-NEE-1650349778572149/?fref=ts