Baas in eigen land! 100 % anti ISIS! Tegen moslim-extremisme!

 

Demonstratie Zaterdag 4 april in Den Haag,

 

De NVU heeft besloten n.a.v. de recente aanslagen van moslim terroristen in Parijs en de actuele dreiging van meer aanslagen in West-Europa de straat op te gaan om hier tegen te demonstreren.

 

Wij willen dat de Europese zittende machthebbers alles in het werk stellen om de aanslagen te voorkomen en nieuwe maatregelen nemen om dit te voorkomen.

 

Tijdens onze demonstratie zullen sprekers uit verschillende landen van Europa deelnemen en zorgen uiten over het toenemende moslim-extremisme.

 

Ook zullen wij nieuwe plannen uit de doeken doen om moslim-terrorisme te voorkomen en om de veiligheid zo optimaal te garanderen voor onze burgers in Europa.

 

Wij willen weer veilig en normaal kunnen wonen, werken en leven in Europa zonder dat daar een heuse politie en legermacht voor ingezet moet worden zoals dit nu het geval is.

 

Het is niet te geloven dat door de naïeve houding van allerlei politieke partijen in het heden en verleden wij nu leven in een multiculturele hel met een continue vrees voor aanslagen.

 

Kom op en demonstreer mee, wanneer uw land en volk u lief is! Wij staan paraat voor volk, vlag en staat!