Constant Kusters Partijleider spreekt het NVU congres toe

 

VERSLAG NVU LEDENCONGRES ZATERDAG 11 OKTOBER

BAAS IN EIGEN LAND!
De tering naar de nering zetten!

 

Onder deze slogan vond het jaarlijkse NVU ledencongres plaats op 11 oktober jl.


In Gelderland vond het jaarlijkse NVU ledencongres plaats, de raad van Bestuur werd door de aanwezige leden in zijn geheel met 100% van de stemmen herkozen.

 

Welke democratische partijen kennen zulke uitslagen van vastberadenheid en vertrouwen in hun bestuur?

 

 

Michiel Bos (NVU Ombudsman) geeft opening van zaken

wat betreft de financiele zaken

 

Een van de eerste sprekers was Michiel Bos (NVU Ombudsman), die legde samen met Michel Boerboom (penningmeester) de financiële huishouding uit van de partij. Wat er op neerkomt dat we de tering naar de nering gaan zetten. Een woord van dank sprak Michiel Bos uit namens de partij voor de inzet van de kameraden Rick Pakvis, Ronald Mus  en Robert Koelewaard voor hun inzet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Michiel legde eveneens uit dat het ledenaantal aan het toe nemen is, maar gezien de economische crisis de verkoop in de partijwinkel gigantisch gestagneerd is. Wat consequenties met zich meebrengt namelijk inkomstenverlies, meer daarover in het partijblad Wij Europa van december 2014.

Peter van Egmond (partijsecretaris) ging uitvoerig in

op de multiculturele terreur

 

De toespraak van Peter van Egmond is in zijn geheel terug te lezen op onze internetpagina. Hij ging uitvoerig in op de multiculturele terreur in Nederland: Lees verder


Michel Boerboom, naast zijn functie als penningmeester ook hoofd ordedienst maakte nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om bij demonstraties / manifestaties niet met de pers te praten en ze door te verwijzen naar de perswoordvoerder. Ook attendeerde hij de aanwezigen erop dat de positieve beeldvorming zijn vruchten begint af te werpen. Wat wij duidelijk hebben gezien bij onze laatste manifestatie in Den Haag van 20 september jl.

 

 

Michel Boerboom (penningmeester en hoofdordedienst) ging uitvoerig in

op de rol van de ordedienst bij een manifestatie of demonstratie

 


In de pauze hebben we nog even gezongen voor een kameraadske die jarig was en een heerlijke taart  voor ons had gebakken. Hiep hiep hoera! In de pauze namen we een drankje of een kop koffie.

 

 

Ronald Mus Landelijk kringencoördinator vraag om meer inzet!


Na de pauze was het woord aan Landelijk kringencoördinator Ronald Mus die erop hamerde dat het belangrijk was dat wij geschikte kringleiders gaan zoeken voor de kringen waar wij nog geen kringleiders hebben zitten, maar wel partijleden.

 

 

Constant Kusters Partijleider spreekt het NVU congres toe


Partijleider Constant Kusters sprak de zaal ruim 45 minuten toe en legde de kwalijke gevolgen uit voor de bevolking van de nu gevoerde immigratie en integratiepolitiek. De politiek van vernietiging van onze eigen bevolking, cultuur en tradities! De desastreuze gevolgen van het casinokapitalisme wat ertoe leidt dat binnenkort de werkgevers de werknemers de les gaan lezen. De werkgevers zijn goed georganiseerd terwijl de werknemers nog amper lid zijn van een vakbond wat ertoe gaat leiden dat mensen straks geen ATV dagen meer krijgen, vergoedingen voor de zaterdag en zondag op hun buik kunnen schrijven. Feitelijk is dat precies waar alles omdraait, de Nederlanders zijn heel goed om op Facebook “te liken” maar daarmee stopt hun verzet ook tegen dit politieke systeem. Die een oorlog voert op onze eigen bevolking die op langere termijn vernietigender is dan een atoombom!

 

Mensen moeten zich meer gaan organiseren en in verzet komen. Doen ze dat niet dan ze overgeleverd aan de kwalijke gevolgen van de multiculturele terreur en de opheffing van onze eigen bevolking!


Verder sprak de meerderheid van de zaal de wens uit dat de NVU mee gaat doen aan de provinciale staten verkiezingen van maart 2015 in Gelderland! We gaan dit onderzoeken of dit mogelijk is.

 

BAAS IN EIGEN LAND!

STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!

STEM NVU VOORAL NU!