Persverklaring: Rustig en vreedzaam besloten ledencongres van de NVU gehouden in Utrecht


De NVU heeft op zaterdag 13 oktober, weer met enkele tientallen leden haar jaarlijkse ledencongres gehouden.


Er is onder andere besloten dat er een nieuw partijprogramma komt.
Het laatste partijprogramma stamt uit 2009 en is weer aan vernieuwing toe op bepaalde punten.

 

Er is een landelijk kringen-coördinator aangesteld die de kringleiders gaat aansturen.

 

Verder spraken de aanwezige leden hun vertrouwen uit in de Raad van Bestuur die in zijn geheel weer met 100% van de stemmen werd herkozen. Te weten: Michel Boerboom penningmeester, Peter van Egmond secretaris en Constant Kusters voorzitter.

 

Op de ingeslagen weg van de nieuwe beeldvorming gaan wij onze toekomstige manifestaties kleinschalig blijven organiseren: kort maar doeltreffend.

 

Verder is er de “politieke oorlog” verklaard aan de multi-kulti politiek in Den Haag en gaat er “politiek afgerekend” worden met deze “verraders”! De NVU zal aan de alarmbel blijven trekken over wat voor rampzalige gevolgen de nu gevoerde immigratie- en integratie-politiek heeft. De vrees werd uitgesproken over het toekomstige kabinet van VVD en PvdA dat het land en volk weer terug zal werpen in het stenen tijdperk betreffende het vreemdelingenvraagstuk. Mark Rutte heeft alles waar voor hij staat verloochend om maar te kunnen regeren, het rode gevaar is niet minder geworden, waar hij voor de verkiezingen nog voor waarschuwde!
In de toekomst gaat de NVU een actie-maand organiseren waarin diverse kringen in die maand in eigen regio gaan zorgen voor een tsunami aan NVU-acties in hun gemeentes.

 

Vol vertrouwen gaat de NVU de strijd aan voor het behoud van volk en vaderland, de sociale volkspartij!
De NVU is er voor U!