Persverklaring: Het vrije woord vermoord? Constant Kusters NVU voorzitter, moet voorkomen, op 14 augustus 2012, wegens  vermeende  uitspraken gedaan op de NVU demonstratie van 28 mei 2011 in Enschede.

 

 

Arnhem, 27 juli 2012.

 

 

 

Beste volksgenoten,

 

 

Weer eens staat het vrije woord voor de rechter, weer eens mag de waarheid niet gezegd worden.

 

Op dinsdag 14 augustus 2012 om 09:45 uur, moet Constant Kusters NVU voorzitter, ter terechtzitting verschijnen voor de meervoudige kamer in het arrondissement, Egbert Gorterstraat 5 in Almelo.

 

Dit n.a.v. vermeende uitlatingen tijdens de NVU demonstratie van 28 mei 2011 in Enschede o.a.: Nederland voor de Nederlanders eigen volk eerst en dit in verband met een of meerdere aanwezige Keltische kruis vlaggen.

 

Het is een openbare zitting, dus iedereen die wil, kan aanwezig zijn.

De vrijheid van meningsuiting het recht op het vrije woord gaat op die dag weer grondig onderwerp van discussie worden. Wat is er strafbaar aan het oproepen van actieve remigratie, zoals de slogan: ” Ali B en Mustapha ga terug naar Ankara”? Volkomen belachelijk dat justitie hier aandacht aan besteedt, volslagen willekeur. Eerst Wilders proberen monddood te maken, nu de voorzitter van de NVU. Wie is er straks aan de beurt?

 

Nadat Geert Wilders is vrijgesproken, hopen wij dat het vrije woord, het in het openbaar verkondigen van je mening, gewaarborgd blijft in Nederland.

De rechters hebben het laatste woord hierover en de NVU voorzitter zal zeker in de rechtbank een duidelijke en politieke verklaring gaan afleggen. Constant Kusters wordt verdedigd door mr. B.J.Schadd.

 

Wil u ons steunen door een gift te doen voor de verdediging, dan graag naar: ING rekeningnummer 94.86.42.8 t.n.v. M.J.A. Boerboom, Arnhem
o.v.v. verdediging