Demonstratieverslag "Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie! Eerlijke winstverdeling voor ons volk!"

Een strijdbare dag in Venlo – 60 links-fascisten opgepakt!

 

Er waren ruim 150 Duitse, Vlaamse en Nederlandse kameraden aanwezig.

Op zaterdag 26 september was het weer zover, voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de NVU kregen wij te maken met een politiekorps waarvan de politieleiding half haar werk deed en dat is nog zachtjes uitgedrukt!

 

Politie inzet niet goed aangestuurd

 

Er waren 3 ME (Mobiele Eenheid) pelotons in actie (50 man per peloton) en nog 50 ondersteunende eenheden te weten A.E. (Arrestatie Eenheden), die voornamelijk opereerden in kleine groepjes om vervelende links-fascisten op te pakken! Een politiemacht van zo'n 300 man was op de been gebracht. De politiekorpsen uit Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Gelderland-Noord-Oost stuurden busjes met meer dan honderd ME'ers. Extra inzet was er ook van het KLPD en de korpsen Utrecht en Fleovland. Het aantal aanhoudingen ligt op dit moment rond de 59, overwegend uit de groep van de tegendemonstranten. Mensen zijn vooral aangehouden vanwege het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en het overtreden van de noodverordening. Dit betekent dat demonstranten vermomd waren, terwijl dat niet was toegestaan. Daarnaast zijn er demonstranten aangehouden, omdat zij bevelen van de politie niet opvolgden.

 

Linksfascisten die op straat zitten

 

Opgeworpen straatblokkades, werden niet of nauwelijks door de politie ontruimd met als gevolg dat van onze oorspronkelijke route snel werd afgeweken. De toegezegde spreeklocaties op de route gingen daardoor verloren. Wij zeggen dit zonder enige vreugde, maar de gemaakte afspraken en toezeggingen van de gemeente en politie bleken totaal niets waard te zijn in de praktijk. Onze contact persoon Turnhout bleek meer een buikspreekpop van de zielige burgemeester Bruls dan dat hij ook daadwerkelijk iets kon betekenen. Gemaakt afspraken met hem werden niet nagekomen door de ME sectiecommandant en algemeen commandant van de ME. Dus in het vervolg zal zo’n contactpersoon meer bevoegdheden moeten krijgen of er moet iemand meelopen met de demonstratie die wel bevoegdheden heeft zoals wij in Apeldoorn in 2007 hebben meegemaakt. (1)

 

Geluidswagen

 

De geluidswagen die onder politiebegeleiding naar een van de spreeklocaties zou worden geëscorteerd, kreeg te maken met voortdurende aanvallen van links-fascisten en de politie stond erbij en keek ernaar! Hier werd verzuimd om de aanvallers te arresteren! Laat staan dat de politie een poging onderaan om de geluidswagen te “beschermen”.

 

Demonstranten uitsluiten tot deelname van de demonstratie

 

Venlonaren en andere demonstranten die zich wilde aansluiten bij de NVU demonstratie werden niet doorgelaten door de aanwezige politie en ME, dit in tegenstelling tot de gemaakte afspraken! Hierdoor zijn wij een forse groep demonstranten misgelopen!

 

Geparkeerde auto’s

 

Twee geparkeerde auto’s van onze deelnemers die zou worden bewaakt door de politie, werden gemolesteerd door links-fascisten! Deze beelden zijn goed te zien op het NOS-journaal. De politie op de fiets was duidelijk zichtbaar in gevecht met links-fascisten om de aanval af te slaan zonder kans van slagen.

 

60 links-fascisten opgepakt ter glorie van marxist Sven Driessen!

 

In de voorbespreking heb ik voortdurend gewezen op het gevaar van links-fascisten en hun tactieken. De links-fascisten hebben hun strategie aangepast en hebben daardoor de politie een gevoelige tik op hun vingers gegeven! De politie was snel geïrriteerd, zenuwachtig en werd door de leiding niet strak en bekwaam geleid, een zwalkend optreden! In plaats van zitblokkades snel op te ruimen werd er veel te lang gewacht door niet in te grijpen wat ten koste was van onze demonstratietijd!

 

Bereden politie

 

De paarden die een tijdje achter onze demonstratie aan liepen om de boel op te jagen, waren volstrekt onnodig. Het wekte alleen een hoop irritatie op en zorgde voor onnodige gewonden aan onze kant. Zelfs onze kameraad met de rolstoel werd meerdere keren bijna onder de voet gelopen door deze paarden. Om nog maar te zwijgen van de onnodige provocaties van de ME, met getrokken schild en wapenstok richting onze demonstranten. Ook de ME bus reed doelbewust in tegen de demonstranten.

 

Zero tolerance

 

Het zogenoemde zero tolerance beleid van Burgemeester Bruls was meer opgezet als een grote politieke provocatieshow van de ME naar onze NVU demonstranten op instructie van gemeente en politieleiding! Links-fascisten hadden in Venlo vrij spel om onze voertuigen te vernielen, agenten aan te vallen, continue de openbare orde te verstoren, oproepen tot geweld en aanzetten tot haat. Het zero tolerance beleid van Bruls was een wassen neus! Men had net als in de steden Den Bosch, Arnhem, Den Haag harder moeten optreden tegen links-fascisten!

 

Nieuwe demonstratie in Venlo

 

Daarom komen wij terug naar Venlo met een nieuwe demonstratie waarin wij duidelijk de gelegenheid willen krijgen om al onze sprekers te laten spreken, rustig te demonstreren en niet door te straten gejaagd te worden als wild vee! Op een normale manier naar en van het station begeleid te worden en niet op de agressieve manier waarop dit nu gebeurde. I.p.v. de groep te splitsen in de groepen die met auto’s aankwamen en de kameraden die met de trein moesten, werd de hele groep ineens naar het station gedirigeerd. Contactpersoon Turnhout, verloor ieder contact met onze groep en zat veilig in zijn busje. Met mevrouw Faber die aanwezig was in de voorbespreking op het gemeentehuis, heb ik kunnen regelen dat de groepen demonstranten reizen per trein en auto alsnog gescheiden werden. Maar op dit kritieke moment verkeerde de ME in totale paniek en hysterie! De ME-er die naast mij liep de hele tijd en die ik wilde aanspreken op dit falen en hem normaal aansprak op de gemaakte afspraken met Turnhout en mevrouw Faber, zei ijskoud: “Daar heb ik niets mee te maken. En met jou heb ik niets te maken!” Namens de NVU en haar demonstranten zal ik een collectieve klacht indienen over dit optreden van de politie in Venlo. Met voldoende getuigen zullen wij deze aanklacht gaan onderbouwen, om eens en voor altijd af te rekenen met het inrijden met ME-bussen en paarden op NVU demonstranten. (3)

 

Onderzoek naar links-fascisten inzake artikel 140 – criminele organisatie

 

Het zero tolerance beleid was duidelijk alleen maar een politiek statement van de CDA Burgemeester Bruls, voormalig wethouder in Nijmegen, want voor de links-fascisten was het gewoon vrij spel in Venlo.


Wij vragen daarom ook het openbaar ministerie een onderzoek te starten naar leden van de links-fascisten. Die er keer op keer in slagen om een stad te gijzelen, schade aan voertuigen te veroorzaken en oproepen tot geweld en aanzetten tot haat! De openbare orde op grote schaal verstoren en in vereniging openlijk geweld plegen! (4)

 

Media aandacht

 

Op beelden van het NOS journaal van 16:00 uur is duidelijk te zien dat links-fascisten voertuigen molesteren. (5)


Verder waren we uitvoerig te zien op alle NOS journaals van 16:00 uur, 18:00 uur, 20:00 uur enz. Ook op het RTL 4 journaals en de Limburgse regionale zender L1. (6)

 

Ruime aandacht o.a. in de volgende kranten. (7), (8), (9), (10)

 

Slotconclusie:

 

Onze demonstratie is half begeleid door de politie en de links-fascisten zijn half aangepakt door het beleid van burgmeester van Venlo Bruls, voormalig wethouder van Nijmegen. (11)


Wij zullen in ieder geval volgend jaar terug komen om de demonstratie ook in Venlo te laten verlopen zoals het hoort!

 

(1) http://www.nvu.info/demo/270107.html
(2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Nultolerantiebeleid
(3) http://www.politie.nl/Limburg-Noord/OverDitKorps/Klachten/
(4) http://www.nvu.info/pers/260909/2.html
(5) http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/26/index_av.html
(6) http://www.l1.nl/1_4149504
(7) http://www.limburger.nl/article/20090926/REGIONIEUWS01/488722454/1056
(8) http://www.telegraaf.nl/binnenland/4931355/Arrestaties.html?p=25,2
(9) http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail.dhtml
(10) http://www.trouw.nl/nieuws/arrestaties_bij_betoging_rechts-radicalen.html
(11) http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_Bruls

 

 

 

Arnhem, 27 september 2009.
Constant Kusters.

 

 

 

 

Videobeelden van de demonstratie in Venlo:

http://www.youtube.com/watch?v=tJDLhhXQPag