Vrijheid van meningsuiting ook voor nationalisten

Op zaterdag 26 januari 2002 heeft het comitee Kusters / Malcoci haar tweede legale en vreedzame demonstratie op haar naam weten te schrijven. In de na oorlogse geschiedenis is dit uniek! In eerste instantie verbood de gemeente Rotterdam de demonstratie uit vrees voor wanordelijkheden met de aangekondigde komst van let wel 1500 antifascisten. Maar na de aanvraag van de voorlopige voorziening en de schorsing van het verbod van de burgemeester die werd gehonoreerd door de bestuursrechter mr. F.W.H. van den Emster moest de gemeente Rotterdam met het comitee Kusters / Malcoci onderhandelen.

De onderhandelingen

De hoogste ambtenaar van de gemeente Rotterdam te weten Dhr. Littooy vergezeld door politiekorpschef Dhr. Schild van Groot IJsselmonde en Dhr. Nieuwstraten plaatsvervangend korpschef van Groot IJsselmonde moesten donderdagavond 24 januari, na de uitspraak van de Rotterdamse bestuursrechter, gaan overleggen met het comitee om tot een overeenstemming te komen waar de demonstratie zou gaan plaats vinden. In eerste instantie wilde de burgemeester al dat de demonstratie ‘s morgens om 11:00 uur al zou gaan beginnen. En dat wij afzagen van ondersteuning van onze Duitse kameraden. Ik geloof dat wij in de E.E.G. een vrij verkeer hebben van personen en goederen en dat burgemeester Opstelten niet de aangewezen persoon is om te stellen dat er ineens geen Duitsers naar Rotterdam mogen komen omdat wij te samen met hen wilden demonstreren. De 1½ uur durende onderhandelingen verliepen dan ook erg stroef. Dit gebeurde in eerste instantie door de gemeente ambtenaar dhr. Littooy, en niet zozeer door de beide politiechefs. Men zat de hele tijd te touw trekken om de aanvang van de tijd, de hoeveelheid personen die aanwezig waren, en de duur van de demonstratie.

De volgende dag op vrijdag 25 januari hervatte wij het overleg weer en al snel kwamen wij tot een overstemming. Dhr. Littooy was niet aanwezig en had zijn plaatsvervanger gestuurd en van de beide korpschefs was nu alleen dhr. Schild aanwezig, na 45 minuten te hebben onderhandeld konden de papieren getekend worden. In het kort kwam het draaiscenario van deze dag erop neer: 11:30 uur verzamelen op het afspreekpunt, 12:00 uur vertrekken van het afspreekpunt 12:30 beginnen met de demonstratie en 13:00 uur einde demonstratie. En wij moesten op het bedrijventerrein Hordijkerveld in Groot Ijsselmonde onze demonstratie laten plaatsvinden.

Spreker uit binnen en buitenland
Als eerste van de sprekers sprak kameraad Kusters de aanwezigen demonstranten toe. Hij sprak de vrees uit dat Leefbaar Nederland niets anders was dan een hete luchtballon, die vanzelf weer naar beneden zal komen als hij in andere luchtstromingen terecht zou komen. Pim Fortuyn kan nu dingen zeggen waarvoor andere kameraden voor in de gevangenis terecht zijn gekomen. De verrechtsing van Nederland is hiermee een feit geworden. Maar net als de oudere partijen zal LN verdwijnen op de langere termijn. Kameraad Christian Worch sprak de aanwezige kameraden toe over het feit dat Europa steeds meer een asielparadijs wordt voor iedere gelukszoeker op de wereld. Dat de grenzen van het toelaatbare nu echt wel bereikt zijn.

Amerika’s terreur regering
Na afloop van onze demonstratie ronde sprak kameraad Babic nog een aantal woorden. Hij sprak over de vreselijke repressie die de verschillende ‘democratieën’ hanteren om nationalisten overal in Europa te onderdrukken. Ook waarschuwde hij voor het Amerikaanse imperialistische handelen richting een aantal landen. Amerika’s agressieve handelen (buitenland beleid) zorgt voor een hoop onrust en bloed vergieten op de wereld. De 150 aanwezige kameraden vertrokken weer in alle rust zoals zij ook gekomen zijn. En alles is in goede harmonie verlopen, en de politie heeft slechts enkel een aantal lokale voetbal fans gearresteerd, die dachten eigenhandig een potje te kunnen gaan voetballen met de aanwezige M.E.. Voetbal fans van dezelfde Rotterdamse club hebben daags daarna naar de partijcentrale van de NVU gebeld en duidelijk gesteld en gemaakt dat zij in ieder geval op de NVU gaan stemmen en niets te maken wilde hebben met de molukkers die de openbare orde verstoorde in de buurt van onze demonstratie.

Antifa 2e afgang
Het allermooiste van alles eigenlijk is dat de Nederlandse antifa gigantisch op haar gezicht is gegaan. Men kon maar 60 pubers mobiliseren om naar Rotterdam te laten afreizen. De antifa beloofde busladingen vol tegendemonstranten, maar stuurde slechts alleen de jeugdige buschauffeurs! 

Comitee Kusters / Malcoci.