STOP IMMIGRATIE NU!
STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!


Het waren dit keer geen druppels die vanuit de bewolkte hemel naar beneden kwamen, maar vele stenen die ons om de oren vlogen!

De noodverordening, het veiligheidsrisicogebied en alle overeengekomen afspraken zijn niet nagekomen door PvdA-burgemeester Oudsten die koste wat het kost gewoon wilde dat onze demonstratie verboden zou worden door ongeregeldheden.

De ellende begon al toen een aantal Duitse kameraden rond 12:30 uur aankwamen aan de Duitse kant van het perron in Enschede. Dit hadden we vantevoren duidelijk overlegd op 24 mei jl. in het coördinatiegesprek met plaatsvervangend Clusterchef Paul Wesseloo op het gemeentehuis aan de Langestraat in Enschede. Deze kameraden kwamen terecht in de links-fascistische hordes die bloed roken. Twee kameraden van ons raakten hierbij gewond en één moest naar het ziekenhuis. Dit was een van de vele gebeurtenissen die plaatsvonden doordat de politie weigerde om de gemaakte afspraken na te komen.

Ikzelf hoorde dit in de trein van mijn contactpersoon politie H.H. die al gelijk zei dat de burgemeester de demonstratie wilde verbieden wegens ongeregeldheden. In feite dus bewust uit de hand laten lopen door de boel volkomen te frustreren en tegen te werken door niet op te treden tegen gewelddadige links-fascisten.

Aangekomen op het station in Enschede werden we geconfronteerd met een overijverige officier van justitie, Adolfsen, die koste wat het kost persé iets in beslag wilde nemen. Het werd de vlag met hamer en zwaard. Deze vlag is nergens in Europa verboden en moest als een trofee in beslag genomen worden zodat de werkelijke heersers van Enschede, het georganiseerde straattuig onder de naam ‘laat ze niet lopen’, hun zin zouden krijgen.

In plaats van dat de officieren van justitie in het voorveld eens hun werk zouden doen en criminele organisaties zoals AFA die bewust op die dag een demonstratie willens en wetens willen verstoren, eens strafrechtelijk te vervolgen, neemt men een vlag in beslag die niet verboden is in Nederland of in de rest van de EU!

Voor het Centraal Station van Enschede gaf partijvoorzitter Constant Kusters de aftrap voor de demonstratie en ging in op het thema van de demonstratie: STOP IMMIGRATIE NU! STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!

RTV Oost en de Tubantia hadden duidelijk stelling genomen in het criminaliseren en demoniseren van de NVU en onze Duitse gastspreker Axel Reitz.
Axel Reitz sprak duidelijk taal en wist weer de gevoelige snaar te raken bij onze demonstranten en de luisterende pers!

De demonstratie begon onder luid gejoel van allochtonen en links-fascisten. Ongeveer een groep van 100 tegenstanders hadden we de hele weg bij ons als een soort gezellige Jostiband. Maar toch houden we van hen, want zij zorgen wel weer voor de broodnodige pers- en media aandacht. En zoals in de systeempers te lezen viel kwam alle agressie uit deze hoek. Alle gearresteerde personen waren links-fascisten (terwijl zij geen vergunning hadden om te demonstreren en dit toch luid en duidelijk deden).

De NVU gaat dan ook een klacht indienen aan de burgemeester / korpschef. De gekozen route op aandrang van Clusterchef Paul Wesseloo langs een bouwplaats waar de stenen voor het oprapen lagen, terwijl dit terrein niet van te voren was beveiligd door o.a. een particuliere beveiliging of politie is onverantwoord. Dit gebeurde in andere steden wel.
Verder zullen wij puntsgewijs onze klachten op een rij zetten wat op deze dag allemaal goed en fout is gegaan.

De politie heeft achttien aanhoudingen verricht rondom de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in Enschede. Het betreft tegendemonstranten die zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Op hun zal snelrecht worden toegepast.

Burgemeester Peter den Oudsten van Enschede Twittert: 'De rust is weergekeerd. Demonstranten de stad uit, tegendemonstranten weer verspreid. Zoiets past eigenlijk niet bij Enschede, gelukkig maar'.

We zullen volgend jaar weer een demonstratie gaan aanvragen, want wij vermoeden (wat ik al had uitgesproken tegen mijn contactpersoon bij de politie), dat dit een doorgestoken kaart was. Te weinig politie inzetten en de politie zelf die mij op het trefpunt al vertelde dat zij zich afvroegen hoe zij ons in hemelsnaam rondom een bouwterrein wat vol ligt met stenen konden beschermen? Dat is vragen om moeilijkheden!

De mannen en vrouwen van de politie die vandaag aan het werk waren, deden uitzondering nagelaten, hun werk voortreffelijk en moesten door de bewuste inschattingsfout van de burgemeester werk verzetten wat telde voor twee.
Een ME-er van allochtone afkomst had er lol in om onze demonstranten met de wapenstok te slaan waar totaal geen aanleiding toe was.

Contactpersonen van de politie die moeten schuilen in de commandowagens voor rondvliegende stenen, kunnen geen contact onderhouden met de organisator van de demonstratie en zijn niets waard. Men moet in het veld zijn om direct te kunnen overleggen. Dit heb ik in het verleden al eens eerder gezegd.

We zullen de pers op de hoogte blijven houden van onze klachten met betrekking tot het foute besluit van de burgemeester. Deze beslissing is gewoon genomen uit politieke PvdA-kleur. Toen ik zijn laatste bericht op Twitter las wist ik het zeker, deze man moet gewoon aftreden en het eerste beste vliegtuig nemen naar zijn links-fascistische vrienden in Cuba of Noord-Korea.

Onze demonstratie was half geslaagd doordat onze route en tijd was ingekort en dat er te laks is opgetreden bij de ongeregeldheden. We konden onze tussenbijeenkomst niet houden en de nodige communicatie met de politie was niet goed. Vandaag hoorde ik een agent zeggen dat iedere politieregio zo zijn eigen regeltjes hanteert. We leven dus wat dat betreft nog steeds in de middeleeuwen met graven en baronnen met hun eigen regeltjes en wetgeving.

Enschede, Overijssel, de NVU gaat in deze prachtige provincie vaker demonstreren om problemen aan te kaarten.
Voldoende burgers uit Enschede hebben ons gebeld, geschreven en mails verzonden dat zij blij waren dat wij eens durfden uit te spreken wat zij dachten. Tot de volgende keer!


Arnhem, 29 mei 2011.
Constant Kusters