STOP IMMIGRATIE NU!
STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!


De NVU heeft weer een prachtige demonstratie gehouden onder het thema: ‘’Stop immigratie nu! Stop de multiculturele terreur!’’ Zo’n 100 demonstranten waren aanwezig om het thema van de demonstratie te ondersteunen.

Naar aanleiding van veel klachten uit de bevolking van Ede over de criminaliteit en overlast van voornamelijk een kleine groep Marokkanen en het uitblijven van adequaat beleid van de gemeente en politie, besloot de NVU om dit probleem zichtbaar te maken middels een demonstratie.

We hebben duidelijk gemaakt door onze toespraken dat gestrafte buitenlanders nadat zij hun straf er hebben opzitten (en in het bezit zijn van een dubbele nationaliteit of buitenlands paspoort), onmiddellijk ons land dienen te verlaten!

Probleem- en aso-gezinnen die buitensporig veel overlast en/of criminaliteit veroorzaken, dienen te worden verwijderd uit een straat of wijk en worden geplaatst in containerwoningen!

De gemeente Ede moet meer luisteren naar bewoners en in overleg gaan met de bewoners (zoals nu in Rotterdam ook gebeurt), wat de problemen in hun wijk zijn en wat volgens de bewoners het eerste moet bestraft en aangepakt worden. Zo kan de politie en de gemeente harder en duidelijker wijkgericht en zelf straatgericht optreden!

De winkeliers die hun beklag hebben gedaan bij ons over “stelend tuig”, wat bijna iedere keer voldoet aan dezelfde daderomschrijving, hebben we ook onder de aandacht gebracht. Ook dat er meer politie- en cameratoezicht moet komen bij de winkels in Ede.

Duidelijk is nog gemaakt dat de zionistische PVV niet de oplossing is voor het vreemdelingenvraagstuk omdat deze partij zelf een multi-etnische partij is! En een verlengstuk is van Israël!

Lachwekkend en haast krankzinnig was de vruchteloze poging van links-fascisten om onze demonstratie te verstoren en tegen te houden (wat hun nog nooit is gelukt!) Niemand heeft meegedaan vanuit de bevolking van Ede om hieraan mee te werken. Een paar ezels met fluitjes stonden als de Jostiband langs de kant van de weg zichzelf op te hitsen wat resulteerde in negen arrestaties doordat deze idioten gingen vechten met de politie!

Wij bedanken onze Vlaamse, Engelse en Duitse kameraden voor hun aanwezigheid en hun bereidwilligheid om naar hier te komen! Over enkele maanden keren we terug in een andere stad om daar de problemen van de multiculturele terreur aan te kaarten! Alle demonstranten bedankt en graag tot de volgende keer!


Arnhem, 27 maart 2011.
Constant Kusters.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Videobeelden van deze demonstratie:

http://www.youtube.com/watch?v=Y2EoO2e3g00