Demonstratie in Bergen op Zoom met het thema: “Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders! Weg met de EU! Weg met het neo-liberalisme!”


Ruim 100 demonstranten aanwezig in Bergen op Zoom bij de demonstratie met het thema: “Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders! Weg met de EU! Weg met het neoliberalisme!”

Wagens beschermd weggezet onder toezicht van de politie
In een lekker zonnetje maar met een sterke wind begonnen wij onze demonstratie in Bergen op Zoom. De auto’s werden keurig netjes geparkeerd voor het politiebureau op plein 13, waar de politie tijdens de demonstratie toezicht op hield. (1)

Per trein / per auto
De groep demonstranten van ongeveer 30 kameraden en kameraadskes die met de trein waren gekomen waren inmiddels gearriveerd op het stationsplein. Vanaf plein 13 marcherend, onder tromgeroffel en slagzinnen scanderend, gingen de per auto's gearriveerde 60 demonstranten richting de overige 30 demonstranten op het stationsplein, het startpunt van de demonstratie. Onderweg was nog niet veel te zien van enige vorm van tegendemonstranten.

Toespraken op het stationsplein
Op het stationsplein hielden partijleider Constant Kusters en Ivo Pastoor, voorzitter GJN, hun toespraken en zetten de standpunten uiteen van het thema van deze demonstratie. (2)

 

Voldoende regionale pers was er te vinden die de NVU voorzitter interviewde met de nodige foto’s en mensen die filmden.

Duim omhoog, "goed zo jongens, kijk, hier lopen de echte vaderlanders!"
Na de eerste deel van de toespraken te hebben gehad formeerde wij de demonstranten weer in mars blokken en begonnen aan de route van onze demonstratie. Onderweg voegde zich uit het toegestroomde publiek tussen de 10 en 15 demonstranten toe aan onze demonstratie. Veel bijval van de mensen van Bergen op Zoom d.m.v. duimen omhoog en applaus! Een ouder echtpaar riep luidkeels ons toe: “Kijk, hier lopen de echte vaderlanders”, “Nu voelen wij ons pas echt bevrijd wanneer de NVU door onze straten komt”, andere reacties waren: “Goed zo mannen, laat maar zien dat je trots bent op Nederland”, “Weg met die Polen en andere goedkope arbeidskrachten”, teveel reacties waren zo negatief t.o.v. allochtonen en de Haagse politiek, dat wij die maar niet plaatsen. Veel mensen uit Bergen op Zoom waren buitengewoon positief!

Tweede tussenbijeenkomst
Via de Bredasestraat op Wouwestraatweg aangekomen en daarna op de Mimostraat bij het volgende spreekpunt Seringpark, kwamen wij al wat elementen tegen die niet zouden misstaan in het museum voor onfrisse figuren! Op het Seringpark sprak Alwin Walhter namens de vrije kameraden en een Engelse kameraad Kruger namens de Engelse vrije krachten. Partijvoorzitter Kusters ging nog eens duidelijk in waar de NVU voor staat en wat de doelen zijn voor de toekomst.

Partijdige oproep van (D66) burgmeester Polman
De oproep van Polman om weg te blijven bij de demonstratie werd massaal genegeerd door de bevolking van Bergen op Zoom. Honderden mensen stonden langs de kant van de weg te kijken. Burgervader Polman moet stoppen met partij propaganda te bedrijven, in het kader van zijn functie als burgervader van Bergen op Zoom. Hij behoort objectief te zijn want hij is ook burgervader van NVU-ers uit Bergen op Zoom.

Kanaalstraat klein Marokko/Turkije
Lopende door de Kanaalstraat waanden wij ons in klein Marokko of klein Turkije. De Nederlanders die daar (nog) woonden konden veel sympathie voor ons opbrengen en lieten dit dan ook duidelijk zien! In de afgelopen dagen waren wij al veelvuldig opgebeld door mensen uit Bergen op Zoom. Wij ontvingen tientallen positieve e-mails en nog een enkele brief van een oudere vrouw die zich pas echt bevrijd voelde toen wij door haar straat demonstreerde! En een aantal nieuwe leden uit Bergen op Zoom hebben zich bij ons aangemeld.

Allochtonen en linkse-fascistische (AFA) relschoppers gooien met stenen, eieren en poep
Op een gegeven ogenblik moesten de gefrustreerde Ali B’s in spé hun agressie kwijt en dat deden ze door stenen, eieren en poep te gooien richting de groep vreedzame NVU demonstranten. De politie had beter haar best moeten doen om dit te voorkomen en/of in te grijpen. Overigens had de politie in onze ogen ook te weinig mensen ingezet en deed de ME en arrestatie-eenheid hun best maar kwamen handen en voeten te kort! Hier en daar vloog een ei tegen een enkele demonstrant. Een demonstrant liep schade op aan zijn bril en weer een andere had een gat in zijn hoofd door een steen! Dat AFA zich letterlijk bedient om met hondenpoep te gaan gooien geeft precies het niveau aan waarop zij zich bevinden!

Politie veegt straat schoon van onfris tuig
Weer teruglopend naar het stationsplein kregen wij in de gaten dat er een grote groep blanke Nederlanders het met ons eens was. Zij liepen al de hele tijd langs de zijlijn mee met onze demonstratie. Na afloop van de demonstratie hebben wij aan deze groep gratis NVU-zelfklevers gegeven. De politie moest bij het station enige charges uitvoeren om onze ‘allochtone en linkse fans” eventjes de straat uit te vegen.

Kleine punten van opbouwende kritiek t.o.v. de politie
De politie had in onze optiek geen 130 man maar 200 man moeten inzetten en de communicatielijnen tussen de contactpersoon van Constant Kusters en bijvoorbeeld de ter plaatste zijnde ME commandant (-en) moet bij toekomstige demonstraties korter zijn. Letterlijk werd er gezegd door een ME-commandant dat hij niets te maken had met de afspraken die waren gemaakt met contactpersoon van de politie Dhr. Meier. In het begin van de demonstratie moest Constant Kusters ook nog telefonisch contact opnemen met Dhr. J. van Oudheusden om nog even goed door te geven dat demonstranten in de treinen last hadden van de KLPD omdat die dreigden hun vlaggenstokken af te nemen. Dit tegen de afspraken in, want uitdrukkelijk stond vermeld in de demonstratievergunning dat vlaggenstokken ter grote van een bezemsteel waren toegestaan. De 70 extra politie menskrachten hadden ervoor kunnen zorgen dat de politie niet iedere keer zo overhaast moest in en uitstappen in hun ME-busjes om weer klaar te staan op een ander punt waar de situatie dreigde te ontsporen. Vooral tegen lieden die stenen en eieren gooiden had harder opgetreden moeten worden door bijvoorbeeld in burger opererende arrestatie-eenheden. Dit korps in Noord-Brabant heeft zich al veel beter en professioneler gehouden dan destijds de politie in Oss. Vooral het voorstel om beter te communiceren met de politiewoordvoerder is positief gebleken, alleen moet dit in de toekomst geen platte pet meer zijn, maar eveneens iemand die ingedeeld is bij de ME. Want wanneer de platte petten worden teruggetrokken en de ME-ers naar voren komen dan is de contactpersoon ook meteen verdwenen. De politie en de ME (ook afkomstig uit Gelderland-Zuid e.a. delen van Nederland) hebben goed werk geleverd in Bergen op Zoom. We zagen een aantal bekende gezichten terug bij de ME die ook al in andere steden demonstraties van de NVU hadden begeleid. Ten slotte nog een tip: In plaats dat de ME een cordon om ons heen te legt is het een betere tactiek om een schuif beweging te maken door de politie in linie voor en achter de NVU demonstranten te bewegen en in de straat alle relschoppers weg te schuiven. Hierdoor zijn er geen relschoppers links en rechts naast de demonstranten. In andere steden is dit principe ook succesvol ingezet door de politie. Werkt overzichtelijker voor de politie en vergt minder arbeid!

Deelname van de NVU in Bergen op Zoom?
De NVU gaat serieus nadenken om in 2010, naast de gemeente Oss, ook in Bergen op Zoom aan te treden met de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Polman heeft ruim 21 dagen nodig gehad om deze demonstratievergunning goed te keuren. (3)
Bij een volgende demonstratie moet goedkeuring absoluut sneller gebeuren, maar daarover heeft Polman ook al kritiek gekregen vanuit zijn eigen gemeenteraad.

Politie enigszins nalatig op de volgende punten
Politie enigszins nalatig op de volgende punten: Waarom is er niet opgetreden door de politie tegen personen die vermomd (d.m.v. capuchons en sjaals voor hun gezichten) rondliepen bij de tegendemonstranten?
Waarom arresteerde de politie niet AFA kopstukken die daar toch liepen te fotograferen en tegen liepen te demonstreren zonder vergunning?
Waarom heeft de politie niet beter ingegrepen tegen het gooien van stenen en eieren?

 

Waarom mag iemand met een luchthoorn onze toespraken verstoren zonder daarvoor de benodigde vergunning te hebben?

 

Waarom heeft de politie niet meer gebruik van de noodverordening die van kracht was om relschoppers op te pakken, die zonder vergunning aan het demonstreren waren?


Vooral het feit dat twee kameraden lichtgewond (en een politieagent) zijn geraakt door stenen, geeft ons te denken dat de politie de situatie te licht heeft opgeschaald. Waarom men zomaar met een luchthoorn kan blijven storen tijdens een legale demonstratie en daarmee een toespraak nagenoeg onmogelijk maakt. Daarom zullen wij de volgende keer bij de rechter gaan afdwingen dat wij onze geluidswagen weer de hele route willen laten meerijden omdat de politie namelijk niets onderneemt tegen de omstanders die irriteren met ‘tegengeluid’, om zo voldoende volume te hebben dat onze boodschap niet hoorbaar is voor de inwoners van de wijk die op de route wonen en komen kijken! We moeten contact maken en houden met onze aanhang en sympathisanten tijdens een demonstratie! Het gevoel maakte zich van mij meester, vooral op het einde van de demonstratie, dat de politie wel kon, maar niet wilde optreden tegen relschoppers! Politie behoort objectief te zijn en niet tot een instrument te verworden voor de zitten de lokale politiek! Of zich op de maat te bewegen zoals graag de links-fascistische krant BndeStem het ziet. De krant die de hele week vooraf de boel bewust heeft lopen ophitsen, in de hoop dat de boel uit de hand zou lopen. (4)

De NVU heeft met de deelnemers weer keurig netjes legaal en vreedzaam gedemonstreerd en heeft voor de zoveelste keer laten zien dat het geweld niet afkomstig is van onze kant. Burgers van Bergen op Zoom bedankt voor jullie hartverwarmende reacties! Volgend jaar komen wij terug in Bergen op Zoom met de verwachting dat de politie dan harder optreed met de inachtneming van onze punten die wij net opgesomd hebben. Nooit zullen wij zwichten voor terreur, stemmingmakerij in de kranten of mensen die steentjes, flesjes of poep gooien. Wij zijn baas in eigen land, de allochtonen zijn te nog steeds te gast in ons land en de “politieke verraders en lafaards” zitten in Den Haag want die maken van ons mooie vaderland een multiculturele hel!

 Arnhem, 3 maart 2008.
Constant Kusters.
Videoverslagen:

Interview met partijvoorzitter NVU Constant Kusters over de demonstratie:
http://www.tvenco.nl (klikken op aflevering 29: 18-02-2008)

BndeStem:
http://nl.youtube.com/watch?v=qCCt6yyb2Zs

Allochtonen uiten bedreigingen in videoclip:
http://nl.youtube.com/watch?v=mlaBlVbNBfA

Allochtonen misdragen zich tijdens NVU demo:
http://nl.youtube.com/watch?v=tB6v3w3yQSM

Start demonstratie Nederlandse Volks-Unie vanaf het stationsplein:
http://nl.youtube.com/watch?v=-JcGexIuNfs

Toespraak Ivo Pastoor tijdens de demo:
http://nl.youtube.com/watch?v=paWQMmbFDeg

Demonstranten van de NVU:
http://nl.youtube.com/watch?v=ljNifcBumpU

TV Interview Constant Kusters:
http://www.tvenco.nl/content/programma (aflevering 39 03-03-2008)

Mooie samenvatting van de demonstratie:
http://nl.youtube.com/watch?v=80jCKCmYhTQ
(1) Waartoe de politie wettelijk toe is verplicht “Dat de politie schade aan auto’s van de demonstranten van de NVU zoveel mogelijk zal voorkomen” zie de bestuursrechterlijke uitspraak 3 augustus jl. 2007 in Den Haag door mr. C.C. Dedel-van Walbeek.
(2) Folder en persverklaring
(3) De demonstratievergunning was op 7 februari 2008 ingediend
(4) Demonisering door de BN/DeStem –de Pravda van Noord-Brabant