Demonstratie zaterdag 27 januari in Apeldoorn
Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders!
Weg met het neo-liberalisme! Weg met de EU!

 

De demonstratie van 27 januari in Apeldoorn was weer een ongekend hoogtepunt van tegenwerkingen op ambtelijk niveau. De tegenwerking begon eigenlijk al door ondergetekende als aanvrager van de demonstratie niet eerst vooraf te willen uitnodigen voor een vooroverleg. Burgmeester de Graaf had persoonlijk bevolen aan zijn ambtenaren en politiefunctionarissen om ‘tegen te werken’ waar de wet het toestaat.

 

Wat eraan vooraf ging
Nadat wij op 8 maart 2003 onze demonstratie strandde op de parkeerplaats de Somp langs de A50 in Apeldoorn, wat leidde tot een tijdelijke blokkade van de snelweg de A50, met als gevolg een file van 15 km. Mochten wij op 17 mei 2003 demonstreren onder het thema: “Geen geld voor links geweld en AFA verbieden”! achteraf weggestopt op een industrieterrein in Apeldoorn-Zuid. Doordat wij geen aansluiting hadden op het openbaar vervoer lag het aantal deelnemers lager dan op 8 maart 2003. Iedereen moest met eigen vervoer komen doordat wij als een compacte groep moesten reizen voorzien van eigen personenauto’s en reisbusjes. De burgemeester van Apeldoorn had ons dus al 2 kunstjes geflikt dus de 3e keer is ‘scheepsrecht’. De gang naar de bestuursrechter had inderdaad het gewenste effect. Wij werden op alle punten in ons gelijk gesteld mede door de weigerachtige houding van de gemeente Apeldoorn.

 

Inkorten van de route en tijden gedaan door coulante houding van aanvrager

Om de politiemannen en vrouwen eerder zaterdagmiddag vrijaf te geven, hebben wij in een kort beraad besloten om de oorspronkelijk route van 4,2 kilometer in te korten tot 2 kilometer. De politie plaatsvervangend korpschef Dingstee was mij contactpersoon en stond direct met mij in verbinding. Uitdrukkelijk had de chef van de politie, de burgemeester de Graaf, besloten dat er pas op het allerlaatste moment zou mogen worden ingegrepen tegen tegendemonstranten. Natuurlijk met de wens in het achterhoofd dat het tot rellen zou uitlopen en de burgemeester dan makkelijk de boel kon verbieden uit oogpunt van verstoring van de openbare orde en veiligheid. Dit alles gebeurde niet ondanks scheldpartijtjes van een aantal allochtone jochies en een paar autochtone kindertjes. Politieagenten in burger stonden klaar om in geval van nood direct in te grijpen en zij baalde dan ook dat de orders van de burgemeester inhielden dat zij niets mochten doen.

 

Sprekers
Verschillende gastsprekers, zoals Alwin Walthers en NPD-NRW voorzitter Claus Cremer, en Constant Kusters spraken over het thema: “Grenzen dicht voor goedkope Oost-Europese arbeiders”! “Weg met de EU”! “Weg met het neo-liberalisme”!

 

Minpunten
Een paar minpunten had de demonstratie wel, dat was dat de groep op het station te lang erover deed om contact te maken met de groep die uit de wagens kwam. Een aantal personen het weer nodig vond om de middelvinger omhoog te steken of rek en strekoefeningen te houden met de linkerarm. De systeempers smulde er natuurlijk van en wacht op dit soort handelingen. De ordedienst moet uitgebreid worden met ervaren krachten gezien het toenemende aantal demonstranten bij demonstraties. Achter moet toegegeven worden dat straten te smal waren voor de politie voor het aan en afvoeren van bijvoorbeeld de ME-bussen. De politiepaarden liepen meer in de weg dan dat ze dienst deden, door de te smalle straten. Voor de toekomstige demonstraties zoeken wij dan uitsluitend en alleen nog naar brede straten om dit soort problemen, (voor de politie organisatie) te voorkomen.

 

Eindconclusie
De demonstratie was te zien op de NOS journaals van 27 januari van 18:00 uur, 20:00 uur, 22:00 uur en werd om het uur herhaald op TV Gelderland in het weekend. In alle maandag kranten van 29 januari werd er uitvoerig over geschreven. We kunnen gerust stellen dat de aftrap van de provinciale staten verkiezingen een daverend succes was. De opkomst was voortreffelijk met 150 kameraden en de overwinning die behaald is op de gemeente Apeldoorn zal nog lang nagalmen binnen de nationale beweging. Nu is eindelijk ook weer (buiten gemeente Den Haag) afgedwongen dat wij een geluidswagen mogen laten meerijden.

 

 

 

21 februari 2007.
Constant Kusters.