NVU demonstratie in Apeldoorn 17 mei 2003

 

Geen geld voor links geweld en AFA verbieden!

De Nederlandse bevolking heeft weer kunnen zien dat het comitee Kusters en Malcoci op zaterdag 17 mei 2003., een legale en vreedzame demonstratie heeft kunnen doorvoeren in Apeldoorn. Nadat op 8 maart jl. onze demonstratie strandde op de parkeerplaats de Somp langs de A50 in Apeldoorn. Mochten wij nu wel demonstreren achteraf weggestopt op een industrieterrein in Apeldoorn-Zuid. Doordat wij geen aansluiting hadden op het openbaar vervoer lag het aantal deelnemers lager dan op 8 maart jl. Iedereen moest met eigen vervoer komen doordat wij als een compacte groep moesten reizen voorzien van eigen personenauto’s en reisbusjes.

De grootste nederlaag heeft de AFA en Groen Links wel geleden. Met 8 arrestaties op 8 maart jl. in de binnenstad, en nu op 17 mei wederom 17 arrestaties. Deze groeperingen zijn rijp voor een verbod. Justitie moet nu een onderzoek gaan instellen aan de hand van deze gegevens. Deze groeperingen roepen op tot haat en geweld jegens vreedzame demonstranten. Die op een volstrekte legale wijze gebruik willen maken van hun vrijheid van meningsuiting. AFA en Groen Links zijn rijp voor verbod gebaseerd op art. 140 zaak W.v.S. (Wetboek van Strafrecht), een criminele organisatie.

De gedachtepolitie van DWARS en AFA werkt zelfs in eigen gelederen niet vlekkeloos. Zo heeft Paul Kraaijer zich gedistantieerd van de radicale AFA uit Leiden. Het vingertje wijzen naar ons toe werkt nu niet meer. Het geweld komt van links, evenals hun dictatoriale en sektarische manier van denken. We hebben geen gedachtepolitie nodig die ons vertellen wat goed is of niet. De ruim 100 kameraden die aanwezig waren gedroegen zich allemaal correct.

De kameraden Cremer (NPD Noord Rijn Westfalen) en Malcoci appelleerden nog aan de wijze waarop wij onder moeilijke omstandigheden te maken hebben met de antifa terreur. En waarop wij gemeenschappelijk blijven doorvechten voor een Europa der volkeren. Bij de volgende demonstratie die het comitee Kusters/ Malcoci gaat aanvragen willen wij de eindregie in handen houden. Die zal gebeuren in goed overleg zoals wij dat destijds ook hadden in Kerkrade en Harderwijk. Nu hebben we in Rotterdam en nu in Apeldoorn twee industrieterreinen gezien en dat lijkt ons meer dan genoeg. 60 minuten rennen op een industrieterrein is geen echte demonstratie. De bevolking moet ons ook kunnen zien en horen. Ondanks alle tegenwerking van de gemeente en politie hebben wij wederom gewonnen!

Op naar onze volgende legale demonstratie waarin wij alles in het werk zullen stellen om vanuit een centraal station aansluiting te krijgen op onze demonstratie / manifestatie route. Geen beperkingen van aantallen demonstranten, of tijdsduur, aanvang of route.

 

Comitee Kusters / Malcoci.