Demonstratieverslag "Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie! Eerlijke winstverdeling voor ons volk!"

 

Zaterdag 21 februari was ‘Keistad’ Amersfoort aan de beurt om de gezelligheid te proeven van de demonstratie van de NVU. Nadat alle 100 kameraden waren bijeengekomen op het stationsplein in Amersfoort, begonnen wij onze demonstratie, maar niet voordat hoofd-ordedienst Michel Boerboom de gebruikelijke lijst van verboden had opgelezen.

 

Een welkomstcomité van anti-democratische PvdA-ers (mochten jullie van partijleider Wouter Bos niet een beetje nationalistisch zijn zoals dat te lezen is in de integratienota van de PvdA) en de SP, (zijn we de SP-brochure vergeten “Gastarbeid en Kapitaal”) verwelkomden ons hartelijk en waren buitengewoon enthousiast dat wij er waren. Dit lokale gezelschap vaste fans liep de gehele route van de demonstratie met ons mee en zorgde voor veel bijval. Erg geliefd waren zij niet bij de NVU- aanhang en lokale geïnteresseerden die langs de route stonden. Af en toe kwam het bijna tot een handgemeen van opdringerige links-fascistische betogers en bewoners van de wijk die het met ons eens waren.

 

Onze verschillende sprekers lichtten het onderwerp toe aan de kameraden en burgers van Amersfoort. Uit Vlaanderen, Duitsland en Engeland waren er sprekers om dit Europese probleem van casino-kapitalisme toe te lichten en er op te wijzen dat het internationale financieringskapitaal de grote vijand is van de vrije volkeren en vaderlanden!

 

In een moment stilte herdachten we onze kameraad en partijgenoot meneer Verheggen die op zaterdag 14 februari 88 jaar is geworden en gestorven is aan de verschrikkelijke gevolgen van longemfyseem.

 

De systeempers in Amersfoort had – zoals gebruikelijk – in de week vooraf, volop de systeempartijen gediend door inhoudsloos over ons te schrijven zonder met ons te praten. Het bekende staaltje van demonisering en criminalisering waarin een aantal blijkbaar de legitiemiteit vonden om tijdens de demonstratie agressief naar ons toe te zijn wat niet bevordelijk is voor de veiligheid.

 

De Amersfoortse politie mocht op last van de burgemeester, hoofd openbare orde en veiligheid, niet ingrijpen toen de links-fascistische kinderen op de route een straat gingen blokkeren. We lieten ze lekker eventjes zitten en gingen een straatje om en vervolgden onze route zonder dat deze verder werd ingekort. In het vooroverleg hadden wij met de gemeente en politie afgesproken om de route enigszins aan te passen.

Het optreden van de politie / gemeente in Amersfoort was goed en zakelijk te noemen, maar wij gaan toch weer vaker de gang naar de bestuursrechter maken om bepaalde zaken toch weer te laten toetsen bij de rechterlijke macht. Want te gauw gaan de burgmeesters op de stoel zitten van rechters om allerlei zaken te verbieden die helemaal niet verboden zijn. In Amersfoort wilde men weer allerlei vlaggen verbieden die helemaal niet verboden zijn in Nederland en ook hier hebben wij duidelijk aangegeven niet aan mee te werken aan dit soort lokale verbodsbepalingen opgelegd door burgemeester(s). Meerdere misstanden waren het niet de weg willen vrijmaken, terwijl de politie dit makkelijk had kunnen doen en het niet ingrijpen van politie terwijl links-fascisten onze geluidswagen aanvielen. Verder dient er de volgende keer meer afstand te zijn tussen onze groep demonstranten en tegendemonstranten en door de media opgeruide publiek. Dit gaan wij de volgende keer beter duidelijk maken aan een gemeente. Burgemeesters voelen zich soms net een imker, die het maar wat te leuk vindt om zijn links-fascistische bijen de hele demonstratie om ons heen te laten zoemen. Iets waarvoor ook vergunningen nodig zijn maar gewoon getolereerd wordt om ons te irriteren. Het verstoren van toespraak / demonstratie d.m.v. fluitjes, luchthoorns en spreekkoren is op dat moment een verstoring van de openbare orde tijdens een legale en vreedzame demonstratie! We zouden hiertegen een klacht kunnen indienen en in ieder geval een aanleiding kunnen vinden om de demonstratie nog eens dunnetjes over te doen in Amersfoort maar dan volgens de regels! Wanneer tegendemonstranten willen tegendemonstreren moeten zij een vergunning aanvragen om ergens anders in de stad te demonstreren. Hoofd van de politie moet het ons mogelijk maken om onze demonstratie rustig en hoorbaar te laten verlopen.

 

Wij gaan bij een volgende demonstratie aanvraag onze eisen verscherpen en zullen eerder naar de bestuursrechter stappen om het maximale van het demonstratierecht eruit te halen en niet zoals in Amersfoort weer geconfronteerd te worden met een chaotische demonstratie rond die van ons. De gemeente Amersfoort heb ik hiervoor gewaarschuwd dit niet toe te staan in het voorgesprek. Omdat de gemeente Amersfoort deze afspraak niet is nagekomen zullen wij net als in Oss, Apeldoorn t.z.t. nogmaals deze stad aandoen om duidelijk te maken wat wij verstaan onder demonstreren. Dan maken wij de gang naar de bestuursrechter om daar nog eens duidelijk uit te leggen wat de vrijheid van meningsuiting in een democratie inhoudt en de grondwettelijke verankering daarvan.

 

Bij het beëindigen van de demonstratie verlieten de demonstranten in twee groepen de stad. Een groep ging met de trein en de andere met auto’s. Op het station in Amersfoort waren nog even op correcte wijze een aantal links-fascisten door politie in burger aangehouden die trachtten te beletten dat onze kameraden naar de treinen konden! De politie heeft zijn best gedaan, maar de politieke kleur van de gemeenteraad heeft geprobeerd het demonstratierecht naar hun hand te zetten en dat staan wij niet toe!

Het was keigezellig, tot de volgende NVU demonstratie!

 

 

 

 

videobeelden:

http://www.youtube.com/watch?v=npl-cRCeQA0

 

 

 

Arnhem, 22 februari 2009.
Constant Kusters.